Hurtig adgang til CT-scanning giver praktiserende læger nye muligheder i lungekræft-udredningen

Det kan være svært at opdage lungekræft, men direkte henvisning til CT-scanning fra almen praksis kan fremover være et godt redskab. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet.

05.01.2015 | Lone Niedziella

Louise Mahncke Guldbrandt forsvarer sin ph.d.-afhandling onsdag den 7. januar 2015 på Aarhus Universitet (foto: Lise Arnfred, AU Kommunikation)

En af de hyppigste kræfttyper i Danmark er lungekræft. Hvert år dør over 3.500 danskere af sygdommen. Overlevelsen i Danmark er dårligere end i mange andre europæiske lande, og en mulig forklaring er forsinket diagnose og behandling.

En bedre diagnostik − og dermed en bedre overlevelse af lungekræft − kræver, at vi får mere viden om udrednings­forløbet. Hvilken rolle spiller den praktiserende læge for udredningen? Hvilke patienter risikerer at få et forsinket forløb? Og hvilke veje er der til diagnosen?

En ny sundheds­videnskabelig ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet har set nærmere på spørgsmålene og undersøgt om direkte adgang fra almen praksis til lav-dosis CT-scanning kan være med til at afkorte udredningsforløbet.

Et supplement til kræftpakken

Lungekræft­pakken blev indført i Danmark i 2008 for at sikre patienterne et standardiseret udrednings­forløb. En af de store udfordringer er, at kun en tredjedel af alle patienter kommer med de ”alarm-symptomer”, som giver adgang til kræftpakken.

Et almindeligt røntgenbillede af lungerne er ofte det første skridt, når man vil udelukke lungekræft, men et røntgen­billede kan ikke altid finde små lungekræftknuder. Derfor er falsk-negative billeder hyppige, og de kan medføre forsinkelser i udredningen.

Direkte adgang til lav-dosis CT-scanning fra almen praksis kan være et godt supplement til den eksisterende kræftpakke for lungekræft, når den praktiserende læge ønsker en hurtig udredning. Mange patienter kommer med uspecifikke symptomer uden at virke oplagt syge. Her kan en CT-scanning være med til at hurtigt at afklare, om det drejer sig om kræft, så patienten undgår et langt udredningsforløb.

Afhandlingens resultater viser, at mange af de danske lungekræftpatienter fulgte andre veje til diagnosen end den mest optimale – dvs. henvisning fra egen læge til udredning via lungekræftpakken. Derfor bør kræftpakken suppleres med alternativer, og direkte adgang til CT-scanning kan være en god mulighed.

Lang udredning for diffuse symptomer

Studierne viser også, at patienter med ”uspecifikke symptomer” havde en særlig stor risiko for at få et langt udrednings­forløb. Mange af disse patienter måtte vente på to eller flere røntgenbilleder, før de fik den endelige diagnose.

”Det nye er den direkte adgang fra almen praksis til CT-scanning på hospitalerne. Den mulighed kan hjælpe den praktiserende læge med hurtigt at finde de patienter, som er syge, selvom de ikke virker syge – og det er præcis den gruppe, som er svære at fange, før kræften har spredt sig”, siger Louise Mahncke Guldbrandt.

Afhandlingen udgår fra Aarhus Graduate School of Health ved Aarhus Universitet. Projektet er gennemført i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Sygehus og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.

Projektet har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, Kræftens Bekæmpelse via Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Midtjylland, Multipraksisudvalget og Dansk Kræftforsknings Fond.

Louise Mahncke Guldbrandt forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen ”Effekt af adgang til hurtig CT-scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis” onsdag den 7. januar 2015 kl. 14.00.

Det offentlige forsvar finder sted i Samfundsmedicinsk Auditorium, bygning 1262, Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet. Alle er velkomne. Efter forsvaret er der reception i lokale 1.18 i bygning 1261.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende, læge Louise Mahncke Guldbrandt
Aarhus Universitet, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis og
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus
Telefon: 8716 8037
Mobil: 2275 9791
Mail: louise.guldbrandt@ph.au.dk


 

Fakta om afhandlingen

  • Ph.d.-afhandlingen er baseret på projektet ”Effekt af adgang til hurtig CT-scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis: et klinisk, randomiseret studie”, der blev gennemført i 2010-2013 i Danmark.
  • Afhandlingen bygger på fire videnskabelige artikler, som alle fokuserer på diagnostik af lungecancer i almen praksis.
  • Studie I beskriver mulige veje til diagnosen, undersøger de diagnostiske intervaller og ser på den prædiagnostiske aktivitet. Data er indsamlet via spørgeskemaer og registerdata.
  • Studie II tester, om der er forskel på antallet af scannede patienter, antallet af speciallægetimer per diagnose og graden af tilfredshed hos det sundhedsfaglige personale, når to grupper af patienter blev randomiseret til enten direkte CT-scanning eller evaluering ved lungemediciner i den eksisterende lungekræftpakke.
  • Studie III undersøger, hvordan lav-dosis CT-teknikken bruges, hvilke patienter der henvises, og hvilke diagnoser der stilles. Der ses også nærmere på, hvordan den direkte henvisning til CT-scanning påvirker brugen af lungekræftpakken.
  • Studie IV fokuserer på effekten af anvendelsen af lav-dosis CT direkte fra almen praksis på tidsintervallet frem til diagnosen og sygdoms­stadiet ved diagnosen.

 

Ph.d.-forsvar