Ny ph.d.-afhandling sætter fokus på funktionelle lidelser

Symptomer, der ikke passer med traditionelt definerede sygdomme, er svære at behandle. I en ny ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet har Anna Budtz-Lilly undersøgt, om det nye begreb "bodily distress syndrome" kan bruges som diagnose i almen praksis.

22.09.2015 | Lone Niedziella

Anna Budtz-Lily forsvarer sin ph.d.-afhandling torsdag den 1. oktober 2015 kl. 14.00 på Aarhus Universitet (foto: Karina Garnier Christensen).

Mange borgere går til lægen med symptomer fra fx kredsløbet, mave-tarmsystemet eller bevægeapparatet. Ofte kan lægen ikke give en bestemt diagnose for symptomerne, og så kan der sjældent tilbydes behandling.

En del af disse patienter har en dårlig livskvalitet og får måske også psykiske problemer. Derfor er der brug for nye diagnostiske kriterier, som er målrettet funktionelle lidelser, så det bliver lettere at identificere symptombilleder, der ikke passer med traditionelt definerede sygdomme.

Læge Anna Budtz-Lilly fra Aarhus Universitet har i en ny ph.d.-afhandling set nærmere på, om det nye begreb bodily distress syndrome (kropslig stresstilstand) kan bruges som diagnose i almen praksis.

Ny tjekliste skal styrke udredning

Det overordnede formål var at undersøge bodily distress syndrome som diagnostisk koncept, at udvikle et spørgeskema som redskab til identifikation af patienter med bodily distress syndrome og at diskutere, om de nye kriterier for bodily distress syndrome er anvendelige som diagnostisk kategori.

I forskningsprojektet er der udviklet et spørgeskema, som i dag kan bruges som tjekliste til at identificere mulige tilfælde af bodily distress syndrome i almen praksis. Resultaterne viser overraskende, at kun de færreste af patienterne kommer sig helt i løbet af en to-årig periode.

Den nye viden understreger, at det er vigtigt at undersøge, hvordan almen praksis fremover bedst tilrettelægger udredningen og omsorgen for de mange patienter, der henvender sig med symptomer på funktionelle lidelser.

Forsvar den 1. oktober 2015

Afhandlingen udgår fra Health ved Aarhus Universitet og er gennemført i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.

Projektet har modtaget støtte fra Trygfonden, Forskningsfonden for Almen Praksis under Danske Regioner, Praksisforskningsfonden i Region Midtjylland og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Anna Budtz-Lilly forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Bodily distress syndrome in primary care: concept and epidemiology of a new diagnostic proposal for functional disorders” torsdag den 1. oktober 2015 kl. 14.00.

Alle er velkomne til det offentlige forsvar, som finder sted i Samfundsmedicinsk Auditorium, bygning 1262, Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet. Efter forsvaret er der reception i lokale 1.18 i bygning 1261.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Anna Budtz-Lilly
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Forskningsenheden for Almen Praksis
Telefon: 8716 7904
anna.budtz-lilly@ph.au.dk

 

Ph.d.-forsvar