Praktiserende læger skal lære patienter at løse hverdagsproblemer

Problemløsende samtaleterapi kan måske nedbringe stress, angst og depression hos patienter, viser erfaringer fra udlandet. Nu skal danske læger afprøve metoden. Kaj Sparle Christensen fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet står i spidsen.

21.04.2016 | Lone Niedziella

Kaj Sparle Christensen fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Aarhus Universitet er ved at undersøge, om problemløsende samtaleterapi er et godt værktøj for praktiserende læger, når de skal hjælpe patienter med psykiske problemstillinger.

Hvilke problemer oplever du i din dagligdag? Og hvordan kan du bedst løse dem? Det er simple spørgsmål, som mange praktiserende læger formentlig allerede stiller deres patienter. Men sætter man de gode spørgsmål i system på den rigtige måde, kan man nå langt i forhold til at udvikle patientens evne til selv at løse egne problemer.

Hvis patienten lærer gode mestringsstrategier til at løse problemer i dagligdagen, viser forskning, at man kan undgå mange symptomer og forbedre funktionsniveauet hos den enkelte markant. ’Problem Solving Therapy’ hedder den enkle metode, som i vidt omfang anvendes i USA, og som også er blevet foreslået som en obligatorisk del af specialuddannelsen i almen medicin i Holland og Storbritannien.

Nu vil Kaj Sparle Christensen, der er praktiserende læge og lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, undersøge, om metoden kan skabe resultater og eventuelt udbredes i almen praksis i Danmark. Det vil han gøre ved at tilbyde praktiserende læger et kursus i metoden og følge dem og deres patienter i et år.

»Lægerne efterspørger enkle og effektive teknikker til at håndtere patientens problemstillinger og måske også nå mere ’besværlige’ patientgrupper med. Problemløsende samtaleterapi er tæt beslægtet med kognitiv adfærdsterapi, men er meget hurtigere at lære og ikke så tidskrævende for den enkelte læge. Hvis vi skal håndtere psykiske lidelser effektivt i Danmark, er vi nødt til at tænke almen praksis mere ind i det. Det er her, patienterne kommer, og også her man skal kunne håndtere de lettere psykiske lidelser, så de ikke kronificeres,« siger Kaj Sparle Christensen.

Skal sikre ensartet tilgang til samtaleterapi

Omtrent 10 pct. af alle kontakter til almen praksis skyldes psykosociale problemstillinger, og 43 pct. af alle konsultationer hos egen læge rummer psykiske problemstillinger. Derfor står almen praksis for en stor del af håndteringen af psykiske lidelser og overfor en opgave, som ifølge Kaj Sparle Christensen kun vil blive tungere.

Praktiserende læger har i dag lov til at tilbyde samtaleterapi i almen praksis – op til syv halvtimers konsultationer i løbet af et år. Men der er ikke krav til, hvilke metoder lægerne bruger, når de samtaler med patienterne. Han håber derfor, at man fremadrettet kan skabe en ensartethed i det minimumsniveau, som patienterne bliver tilbudt.

Metoden afprøves i første omgang i et 1-årigt pilotprojekt i Region Midtjylland, og i alt 20 almen praksis har vist interesse for at deltage i forskningsprojektet. Heraf har 10 modtaget kurser i problemløsende samtaleterapi, mens de resterende 10 fungerer som kontrolgruppe.

Læs hele omtalen af Anne-Line Budolfsen i Dagens Medicin (Almen praksis), 20. april 2016.

Forskning