Akutte tilstande i almen praksis

Lægevagten

Døgnet rundt skal borgerne kunne komme i kontakt med en læge. Uden for den praktiserende læges normale åbningstid er det lægevagten, man skal henvende sig til med akut opstået eller forværret sygdom.

Lægevagten dækker dermed godt 75% af den tid, hvor borgere kan få brug for behandling.

Ændret organisation

Lægevagten har i mange lande ændret organisering gennem de sidste 10-30 år. En række små enheder, hvor de enkelte almen praksisser passede deres egne patienter, er blevet til nutidens store lægevagtsordninger, hvor grupper af praktiserende læger dækker både en stor befolkning og et stort geografisk område.

I Danmark har vi nu fem lægevagter, der hver dækker en region. Vi har fået et mere enstrenget akutsystem, og lægevagten er blevet en mere integreret del af de andre akut-tilbud i sundhedsvæsenet.

Derfor er der brug for forskningsprojekter, der dækker hele paletten af det akutte sundhedsvæsen som lægevagt, skadestuer/akutafdelinger, akuttelefon (1813) og præhospitalerne (112).

 

 

Samarbejdspartnere

Internationalt samarbejde

Forskningsgruppen har i de senere år gennemført en lang række forskningsprojekter om lægevagten – både i Danmark og i Holland.

Vi samarbejder med grupper inden for andre områder af det akutte sundhedsvæsen og udgør også en del af det europæiske forskningsnetværk EurOOHnet.

Læge eller sygeplejerske i røret?

Som noget unikt i Danmark er det praktiserende læger, der sidder i visitationen i lægevagten. Det findes kun meget få andre steder i verden.

Region Midtjylland gennemførte i september 2012 ”Akutaftalen”, hvor lægevagten - og i dagtiden almen praksis - nu skal besvare alle opkald fra borgere, som har brug for akut lægehjælp (fraset 112). Lægevagtsgruppen har gennemført en grundig evaluering af ”Akutaftalen”.

Region Hovedstaden indførte pr. 1/1 2014 en ny akutordning uden for normal arbejdstid, hvor det nu primært er sygeplejersker, der passer telefonen. Ved så store organisatoriske forandringer er det væsentligt at få tilknyttet både evalueringer og forskningsprojekter.