Kvalitetsudvikling og komplekse interventioner i almen praksis

Forbedring af klinisk praksis

Forskningsgruppen arbejder på tværs af kliniske problemstillinger med at udvikle og afprøve interventioner, der kan forbedre klinisk praksis. Flere af projekterne undersøger, hvilke mekanismer hos klinikere og i organiseringen af sundhedsvæsenet der påvirker den kliniske adfærd, og hvordan ændringer i almen praksis bedst og mest effektivt implementeres. Gruppen har også flere projekter i gang i forbindelse med den aktuelle akkreditering af almen praksis. Forskningsgruppen er tværfaglig og arbejder på tværs af kvantitative og kvalitative metoder.