Kvalitetsudvikling og komplekse interventioner i almen praksis

Udvikling af klinisk praksis

I vores forskningsgruppe arbejder vi med at udvikle og afprøve interventioner, der kan forbedre det kliniske arbejde i almen praksis. Vi interesserer os for de mekanismer hos klinikere og i organiseringen af sundhedsvæsenet, der har betydning for den kliniske adfærd, samt for hvordan disse mekanismer påvirkes, og nye initiativer bedst og mest effektivt implementeres. Vores forskningsgruppe er tværfagligt funderet, og vi samarbejder på tværs af videnskabelige metoder. 

Vores gruppe deltager i evalueringen af den aktuelle akkreditering af almen praksis og gennemfører i den forbindelse en række projekter omhandlende bl.a. implementeringsprocesser og -støtte samt lægemiddelordination og receptfornyelse. Medicinoptimering i almen praksis er et nyt fokusområde i vores gruppe, og vores aktuelle og kommende projekter beskæftiger sig særligt med polyfarmaci og medicingennemgang, seponering af uhensigtsmæssig medicin, beslutningsstøtte samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde omkring medicinoptimering.