Akkreditering

Akkreditering – Implementeringsstøtte og -processer samt selvoplevet effekt

Baggrund

Almen praksis i Danmark skal for første gang akkrediteres over en 3-årig periode fra 1.1.2016 til 31.12.2018. Akkreditering er internationalt et udbredt benyttet redskab til kvalitetssikring i sundhedsvæsnet, og det rummer også elementer af kvalitetsudvikling. Ved at udforske praksis’ erfaringer med akkreditering kan vi dermed blive klogere på, hvordan man kan designe og gennemføre andre kvalitetsudviklingsinterventioner i almen praksis.

Vi gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt praksis, der netop er blevet akkrediteret, for at undersøge den støtte, de har benyttet i forbindelse med implementering, hvordan de har arbejdet med akkreditering i praksis, og hvad de oplever at få ud af akkreditering. Desuden har vi gennemført fokusgrupper med surveyors med udgangspunkt i foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen.

 

Fokusområder

Med spørgeskemaundersøgelsen ønsker vi at belyse følgende:

-        Hvad oplever praksis at få ud af akkreditering?

-        Hvilke processer gennemgår praksis i arbejdet med akkreditering?

-        Hvilken implementeringsstøtte har været anvendelig for praksis?

-        Er der forskelle på tværs af praksis i forhold tilde ovenstående punkter?

 

Med fokusgruppen ønsker vi at belyse følgende:

-        Hvilke erfaringer med akkreditering kan praksis trække på i fremtidig kvalitetsudvikling?

-        Hvad er kvalitet for forskellige faggrupper i almen praksis?

 

Perspektiver

Projektet vil bidrage med anbefalinger til, hvordan kvalitetsudviklingsinterventioner i almen praksis kan designes, herunder hvordan man kan designe interventioner, der er tilpasset i forhold til forskellige praksiskarakteristika.

Anna Mygind Rasmussen

SeniorforskerInstitut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen Praksis

Akkreditering – Lægemiddelordination og receptfornyelser

Baggrund

Almen praksis i Danmark skal for første gang akkrediteres over en 3-årig periode fra 1.1.2016 til 31.12.2018. Som et element i akkreditering indgår en standard om lægemiddelordination og receptfornyelser, og praksis skal udarbejde skriftlige dokumenter, der beskriver deres arbejdsgange i forhold hertil.

Vi analyserer disse dokumenter for at blive klogere på, hvordan praksis organiserer lægemiddelordination og receptfornyelser.

 

Fokusområder

-        Hvordan organiserer almen praksis arbejdet med lægemiddelordination og receptfornyelser, herunder forskellige faggruppers opgaver?

-        Hvilke forskelle og ligheder eksisterer på tværs af forskellige praksiskarakteristika?

 

Perspektiver

Projektet vil give indsigt i lokale måder at organisere sig på i forhold til at ordinere medicin og forny recepter og dermed bibringe inspiration til brug for almen praksis i fremtidig organisering på området.

Anna Mygind Rasmussen

SeniorforskerInstitut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen Praksis