Tab & sorg

Forskningsgruppen Tab og Sorg

Vores forskningsgruppe har siden 2008 arbejdet på at kortlægge reaktioner efter tab. Formålet er at beskrive typiske sorgsymptomer og sorgforløb med henblik på at formidle viden om sorg og øge praktiserende lægers og sundhedsprofessionelles viden. Det er hensigten med forskningen at sørgende skal sikres en god støtte til deres sorgforløb i vores sundhedssystem.

Forskningen kredser om tre primære fokusområder: forekomst & forebyggelse, identifikation & diagnostik samt kompetenceudvikling og behandling.

Bogudgivelser

Sorg

Den 2. januar 2018 udkom bogen ”Sorg” som en del af serien ”Tænkepauser – viden til verden” på Aarhus Universitetsforlag. Forfatter er Mai-Britt Guldin, som siden 2008 har forsket i reaktioner efter tab.

Aarhus Universitetsforlag (2018)

Jeg vil gerne tale om min sorg

Hvert år mister 6.000 børn og unge en forælder, bror eller søster. Mange af dem oplever, at venner, skolekammerater og voksne i deres omgivelser undgår at tale med dem om deres tab og sorg. Denne bog er en opfordring til at bryde tavsheden. Se læseprøven

Akademisk Forlag (2017)

Samarbejdspartnere

Internationalt samarbejde

Vi ved, at der inden for det seneste årti er udviklet evidens-baseret behandling til kompliceret sorg, som har vist god effekt i udenlandske studier.

Disse behandlingstilbud er endnu ikke taget systematisk i brug i Danmark. Vi arbejder i øjeblikket på at igangsætte studier med udenlandske eksperter inden for området.

Kontaktperson

Mai-Britt Guldin
Undervisningsassistent

Tlf.: +4587167918
E-mail: