Hvad er sorg?

Sorg er en naturlig reaktion

Sorg er en helt almindelig reaktion vi oplever i forbindelse med et tab. Sorgudtrykket er forskelligt fra menneske til menneske, afhængigt af hvem vedkommende har mistet - og de udfordringer, som tabet fremkalder. Der er som regel både følelsesmæssige, tankemæssige, sociale, adfærdsmæssige og fysiske reaktioner.

Mange sørgende kan i en lang periode være påvirket af tabet og har svært ved at sove, spise og koncentrere sig om daglige gøremål, mens de tilpasser sig den nye situation.

Hyppige sorgsymptomer

Følelsesmæssige

 • Fortvivlelse, modløshed, magtesløshed, depressivitet
 • Angst, frygt, skræk
 • Skyld, selvbebrejdelser
 • Vrede, fjendtlighed, irritabilitet
 • Tab af lystfølelse
 • Ensomhed, tomhed
 • Savn, længsel

Kognitive

 • Optagethed af tanker om afdøde
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Nedsat kognitiv forarbejdning
 • Dissociative oplevelser, uvirkelighed
 • Mindsket selvfølelse
 • Hjælpeløshed, håbløshed
 • Sanse- og perceptionsforstyrrelser

Adfærdsmæssige

 • Gråd, hulk, råb
 • Agitation, anspændthed, rastløshed
 • Træthed, overaktivitet
 • Søgeadfærd
 • Isolation, undgåelse
 • Ritualisering

Somatiske

 • Dysregulering af vejrtrækning, appetit, søvn, sexlyst m.v.
 • Nedsat energi, fatigue
 • Somatiske klager: svimmelhed, kvalme, mundtørhed, svedtendens, smerteklager.
 • Nedsat immunforsvar