Publikationer og presseomtale

Publikationer

2017:

 • Guldin MB, Dyregrov A et al. Jeg vil gerne tale om min sorg. Om hjælp til sorgramte børn og unge. Akademisk Forlag, København. Udg. 7. september 2017. 
 • Guldin MB, Kjaersgaard MIS, Fenger-Grøn M, Parner ET, Li J, Prior A, Vestergaard M. Risk of serious mental health conditions after loss of a close relative – a nationwide population-based cohort study. Accepted.
 • Nielsen MK, Neergaard MA, Jensen AB, Bro F, Guldin M-B. Predictors of complicated grief and depression in bereaved caregivers: a nationwide prospective cohort study. Journal of Pain and Symptom Management. Accepted.
 • Nielsen MK, Neergaard MA, Jensen AB, Bro F, Guldin M-B. Pre-loss grief in family caregivers during end-of-life cancer care: a nationwide population-based cohort study. Psycho-Oncology. Under revision.  

 2016:

 • Bell C, Nielsen MK, Neergaard MA, Guldin MB, Jensen AB. Remaining lifetime after recognition of terminal illness depends on diagnosis: A nationwide population-based cohort study. Journal of Pain and Symptom Management. Electronic publication, 29. Dec. 2016
 • Johnsen AT, Nylandsted LR, Guldin MB. Der mangler undersøgelser af effekten af psykologbehandling til patienter med kræft og depression. Ugeskriftet.dk (Ugeskrift for Læger), Vol. 178, Nr. 35, 29.08.2016.
 • Nielsen MK, Neergaard MA, Jensen AB, Bro F, Guldin M-B. Do we need to change our understanding of the concept of anticipatory grief? A systematic review of quantitative bereavement studies. Clin Psychol Rev. 2016, 8(44): 75-93
 •  Nielsen MK, Neergaard MA, Jensen AB, Bro F, Vedsted P, Guldin M-B. Psychological distress, health and socio-economic factors in caregivers of terminally ill patients: a nationwide population-based cohort study. Support Care Cancer, 2016, Feb 18.
 • Guldin M. Den palliative indsats: En patientcentreret tilgang. (1. udgave). Munksgaard, København. Bogkapitel: Tab og sorg.

2015:

 • Guldin M-B, Li J, Pedersen HS, Obel C, Agerbo E, Gissler M et al. Incidence of Suicide Among Persons Who Had a Parent Who Died During Their Childhood: A Population-Based Cohort Study. JAMA psychiatry (Chicago, Ill.). 2015 nov 11;72(12):1227-1234. Tilgængelig fra: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2094.
 • Guldin M-B, Murphy I, Keegan O, Monroe B, Lacaste Reverte M, Benkel I. Bereavement Care Provision in Europe: A survey by the EAPC bereavement care taskforce. European Journal of Palliative Care. 2015 jul;22(4):185-189.
 • Li J, Yang H, Guldin M, Vested P, Vestergaard M. Increased utilization of healthcare in persons exposed to severe stress in prenatal life: A population-based study in Denmark.  BMJ Open 2015;5:e005657 doi:10.1136/bmjopen-2014-005657.
 • Guldin, MB, Jensen AB. Palliativ medicin: En lærebog. 2015 (1. udgave). Munksgaard, København Hhv. kapitlerne ”Pårørende” og ”Psykiske problemer”.

2014:

 • Guldin, M. Tab og Sorg. En grundbog for professionelle. Hans Reitzels Forlag, Kbh, 2014.
 • Guldin MB. Kompliceret sorg. Psykolog Nyt 2014;4:4-7.
 • Guldin M. Complicated grief – a challenge in bereavement support in palliative care: an update of the field. Progress in Palliative Care, januar 2014.

2012:

 • Brogaard T, Neergaard MA, Guldin M, Sokolowski I, Vedsted P: Translation, adaptation and data quality of a Danish version of the Burden Scale for Family Caregivers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2012.
 • Guldin M, Vedsted P, Jensen AB, Olesen F, Zachariae R. Bereavement care in general practice: a cluster-randomized clinical trial. Family Practice 2012 Sep.10. doi:10.1093/fampra/cms053.
 • Guldin M. Bereavement in Healthcare. Implications, Identification and Intervention [PhD thesis]. Aarhus: The Research Unit for General Practice, Aarhus University, 2012.
 • Guldin M, Jensen AB, Zachariae R, Vedsted P. Healthcare utilization of bereaved relatives of patients who died from cancer. A national population-based study. Psycho-Oncology 2012  Jun 29 [Epub ahead of print]. doi: 10.1002/pon.3120.

2011 og tidligere:

 • Guldin M, O’Connor M, Sokolowski I, Jensen AB, Vedsted P. Identifying bereaved subjects at risk of developing complicated grief. BMC Palliative Care 2011;10(1):9.
 • Guldin M, Vedsted P, Zachariae R, Olesen F, Jensen AB. Complicated grief and need for professional support in family caregivers of cancer patients in palliative care: A longitudinal cohort study. Supportive Care in Cancer 2011;20(8):1679-85.
 • O’Connor M, Lasgaard M, Shevlin M, Guldin M. A confirmatory factor analysis of the Harvard Trauma Questionnaire and the Inventory of Complicated Grief - Revised. Journal of Anxiety Disorders 2010;24(7):672-679.
 • Guldin M. De store teoriers fald: Karakteristik  af sorgteori gennem tiden. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2010;12:155-173.
 • Guldin M. Over- og underbehandling af tab og traumer i almen praksis . Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 90, 11 s. 945-952.
 • Guldin M. Hvis tab – hvem er min patient. Sorg som udfordring i sundhedssystemet. Fokus på Kræft og Sygepleje 2011;3(31):34-37.
 • Guldin M. Sorg – kliniske udfordringer i palliative indsats. I: Dalgaard KM, Jacobsen MH (Eds.). Humanistisk Palliation. København: Hans Reitzels Forlag, 2011.
 • Vedsted P, Åbom B, Jespersen BA, Brogaard T, Guldin M-B, Neergaard MA. Sammenhængende palliative forløb . Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2009;6(617-25).
 • Guldin M. En ny model for forståelsen af sorg. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2008;86(1): 25-33.