Kalender

Tirsdagsmøder

Første og tredje tirsdag hver måned holder Forskningsenheden og Sektion for Almen Medicin et fælles møde for alle medarbejdere. Her præsenteres aktuelle emner og evt. meddelelser.

Forskningsworkshop

Forskningsworkshop

Hvert andet år holder forskningsmiljøerne i København, Odense, Aarhus og Aalborg en fælles  almenmedicinsk workshop. 

Samarbejdsudvalgsmøder

Samarbejdsudvalget holder 2-3 møder hvert semester.

Du kan finde referater fra samarbejdsudvalgets møder inde på fe-intra.

I efteråret 2017 holder samarbejdsudvalget møde: 

  • 30. august kl. 8.30-10.00
  • 10. oktober kl. 9.00-10.30
  • 28. november kl. 9.00-10.30