Enhedens historie

Forskningsenhedens grundlæggelse

I 1978 blev den første forskningsenhed for almen praksis etableret i København. I 1992 blev forskningsenheden i Aarhus oprettet, og i 1993 fulgte åbningen af forskningsenheden i Odense. Formålet med etableringen af forskningsenhederne var at styrke forskningen på det almenmedicinske område og deltage i udviklingen af faget som et akademisk speciale.

Det almenmedicinske miljø i Aarhus

Siden de første par medarbejdere blev ansat i 1992, er forskningsenheden vokset betydeligt. Samtidig har universitetssektionen haft en lignende vækst. Det betyder, at det almenmedicinske miljø i Aarhus i dag omfatter cirka 15 fastansatte og cirka 40 fondsansatte.
Enheden har mange års erfaring med epidemiologisk og klinisk forskning og har udviklet en stærk tradition for anvendelse af nationale registre og spørgeskemaer. I takt med at enheden er blevet mere tværfaglig, benytter forskerne i stigende grad også en række kvalitative forskningsmetoder.