Samarbejdspartnere

Fælles akademisk miljø på Aarhus Universitet

Som en del af et fælles akademisk miljø har forskningsenheden til huse på Aarhus Universitet og indgår i et tæt samarbejde med Sektion for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhed om forskning, undervisning, vidensudveksling og forskeruddannelse. Enheden har også et tæt samarbejde med andre afdelinger på Health ved Aarhus Universitet, med de kliniske afdelinger og med de regionale kvalitetsudviklingsinstitutitioner.

Samarbejde med praktiserende læger og DSAM

I mange af forskningsprojekterne medvirker praktiserende læger, og formidlingen af resultaterne prioriteres højt. Enheden har derfor også et tæt samarbejde med både praktiserende læger og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Samarbejde på tværs af landet

På tværs af landet har enheden et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis i KøbenhavnForskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg.