Mindeord: Carsten Obel er død

Professor Carsten Obel fra Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis er død den 15. februar 2022, 57 år gammel.

Professor Carsten Obel er død, 57 år gammel. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Carsten Obel har både fagligt og personligt haft stor betydning for rigtig mange kolleger på Aarhus Universitet generelt og på Institut for Folkesundhed og i Forskningsenheden for Almen Praksis i særdeleshed. Meddelelsen om hans pludselige død er kommet som et ubegribeligt chok, der er svært at forstå og sætte ord på.

Som medarbejder og kollega var Carsten Obel en ener. Og det var han også som forsker, hvor han i mere end 25 år så det som sin vigtigste opgave at bidrage til samfundet og løfte den mentale sundhed blandt børn og unge. Carsten Obel var visionær og en inspirerende organisator, der ville og søgte de store fællesskaber. Han var det tværfaglige samarbejdes mester; altid på vej med nye projekter, som han gerne og påskønnende inviterede forskere, patienter, borgere, erhvervsliv og offentlige organisationer bredt ind i. Det var en af Carsten Obels helt store forcer.

I forskningsverdenen var Carsten Obel anerkendt for sit faglige virke, og han nød stor respekt blandt sine fagfæller. Carsten Obel har et omfattende forfatterskab af skelsættende videnskabelige publikationer bag sig, og han har hentet mange store fondsbevillinger til sine innovative og samfundsrettede forskningsprojekter, som bl.a. tæller en digital platform, der giver landets kommuner mulighed for at arbejde systematisk med mental sundhed blandt børn og unge.

At skabe værdi for borgerne var en grundlæggende ramme for alle Carsten Obels aktiviteter, i forskningen såvel som i undervisningen. Og det omfattede alle involverede parter; fra deltagere i hans eksperimenter og udviklingsarbejder til den generelle borger og dennes møde med sundhedsvæsenet. Carsten Obel var tillige en utrættelig fortaler for brug og beskyttelse af de helt unikke forsknings- og udviklingsmuligheder, som de danske persondataregistre tilbyder.

Carsten Obel var engageret og arbejdsom som få. Han bestred flittigt og samvittighedsfuldt mange betydningsfulde poster og hverv, bl.a. som medlem af Behandlingsrådet, Danish Life Science Cluster, Lægevidenskabelige Selskaber og Danish Society for Digital Health. Han satte altid sagen over systemet og tog gerne en ekstra tørn for at få ting til at ske. Også de ting, som på papiret så ud til ikke at kunne lade sig gøre. Carsten Obel var ikke bleg for at udfordre rammer og vilkår i sagens tjeneste.

Også de studerende var begejstrede for Carsten Obel, ikke mindst pga. hans utraditionelle og nytænkende tilgang til undervisningen. Han var varm og omsorgsfuld i mødet med andre mennesker, og det nød både studerende, kolleger og samarbejdspartnere godt af. Carsten Obel havde humor, og man kedede sig aldrig i hans selskab. Han mødte alle med et smil på læben og et nysgerrigt og imødekommende sind.

Carsten Obel dimitterede fra medicinstudiet på Aarhus Universitet i 1994 og færdiggjorde sin ph.d. i epidemiologi samme sted i 2003. Han har været tilknyttet Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed siden 2007, og i 2014 blev han ansat som professor i almen medicin og mental børnesundhed.

Carsten Obel efterlader et stort fagligt tomrum og savn.

Æret være hans minde.

På vegne af Institut for Folkesundhed og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus,
Institutleder Ole Bækgaard og forskningsleder Per Kallestrup