Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Akkreditering: aktuelle projekter

Implementeringsstøtte og selvoplevet effekt

Baggrund

Almen praksis i Danmark skal for første gang akkrediteres over en 3-årig periode fra 1.1.2016 til 31.12.2018. Akkreditering er internationalt et udbredt benyttet redskab til kvalitetssikring i sundhedsvæsnet, og det rummer også elementer af kvalitetsudvikling. Ved at udforske praksis’ erfaringer med akkreditering kan vi dermed blive klogere på, hvordan man kan designe og gennemføre andre kvalitetsudviklingsinterventioner i almen praksis.

Vi gennemfører en spørgeskemaundersøgelse blandt praksis, der netop er blevet akkrediteret, for at undersøge den støtte, de har benyttet i forbindelse med implementering, hvordan de har arbejdet med akkreditering i praksis, og hvad de oplever at få ud af akkreditering. Desuden har vi gennemført interviews i fokusgrupper med surveyors med udgangspunkt i foreløbige resultater af spørgeskemaundersøgelsen.

Fokusområder

Spørgeskemaundersøgelsen belyser:

  • Hvad oplever praksis at få ud af akkreditering?
  • Hvilke processer gennemgår praksis i arbejdet med akkreditering?
  • Hvilken implementeringsstøtte har været anvendelig for praksis?
  • Er der forskelle på tværs af praksis i forhold tilde ovenstående punkter?

Fokusgruppeinterviews belyser:

  • Hvilke erfaringer med akkreditering kan praksis trække på i fremtidig kvalitetsudvikling?
  • Hvad er kvalitet for forskellige faggrupper i almen praksis?

Perspektiver

Projektet vil bidrage med anbefalinger til, hvordan kvalitetsudviklingsinterventioner i almen praksis kan designes, herunder hvordan man kan designe interventioner, der er tilpasset i forhold til forskellige praksiskarakteristika. Projektet er nu afsluttet.

Seneste publikationer

Mygind A, Munksgaard PP, Bro F. Regional støtte til implementering af akkreditering i almen praksis: Udbud, deltagelse og anvendelighed, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus, juni 2019.

Lægemiddelordination og receptfornyelser (afsluttet)

Baggrund

Almen praksis i Danmark skal for første gang akkrediteres over en 3-årig periode fra 1.1.2016 til 31.12.2018. Som et element i akkreditering indgår en standard om lægemiddelordination og receptfornyelser, og praksis skal udarbejde skriftlige dokumenter, der beskriver deres arbejdsgange i forhold hertil.

Vi analyserer disse dokumenter for at blive klogere på, hvordan praksis organiserer lægemiddelordination og receptfornyelser.

 

Fokusområder

-        Hvordan organiserer almen praksis arbejdet med lægemiddelordination og receptfornyelser, herunder forskellige faggruppers opgaver?

-        Hvilke forskelle og ligheder eksisterer på tværs af forskellige praksiskarakteristika?

 

Perspektiver

Projektet vil give indsigt i lokale måder at organisere sig på i forhold til at ordinere medicin og forny recepter og dermed bibringe inspiration til brug for almen praksis i fremtidig organisering på området.