Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medicinoptimering: aktuelle projekter

Medicin i Midt er et regionalt kvalitets- og efteruddannelsesprojekt, der gennemføres i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Praktiserende Lægers Organisation (PLO) samt Kvalitet og Lægemidler. Formålet er at give et fagligt løft til medicingennemgangen i almen praksis.

Evaluering

Evalueringen af Medicin i Midt gennemføres af forskningsgruppen ”Kvalitetsudvikling i almen praksis” på Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus under ledelse af Flemming Bro. De overordnede formål med evalueringen er at dokumentere virkningen af projektets aktiviteter og at informere fremtidigt kvalitetsudviklingsarbejde i almen praksis. 

Evalueringen vil belyse, hvordan indsatsen er blevet modtaget i almen praksis, og hvorfor den måske virker bedre i nogle praksis end andre. Den overordnede registerbaserede monitorering af udviklingen på lægemiddelforbruget i projektperioden og de økonomiske analyser foretages af Region Midtjylland.

Metode og design

Delprojekt 1 tilbyder praksis to forskellige efteruddannelses- eller læringsforløb om polyfarmaci og medicingennemgang hos ældre. Projektet benytter en kombination af observationer, spørgeskemaer og interviews. 

Delprojekt 2 fokuserer på seponering af specifikke lægemidler, og deltagende praksis modtager 8 pakker med informationsmateriale og lægemiddelforbrugsdata for egen praksis. Projektet benytter en kombination af spørgeskemaer, interviews og registerbaseret monitorering.

Begge delprojekter er udviklet og pilotafprøvet i udviklingspraksis.   

Perspektivering

Evalueringen af Medicin i Midt giver ny indsigt i, hvordan faglige indsatser udviklet i et samarbejde mellem PLO og den regionale kvalitetsudviklingsorganisation i Region Midtjylland bliver modtaget i almen praksis.

Evalueringen vil endvidere give ny viden på en række områder, herunder gruppebaseret kvalitetsudvikling og brugen af egne data til kvalitetsudvikling i en dansk kontekst. Kvalitetsudviklingsarbejde vil fremover være baseret på de nye klynger og brugen af egne data. Erfaringerne fra projektet vil dermed bidrage med vigtig viden om denne tilgang – viden, som fremover kan anvendes både regionalt og nationalt.

Kontaktperson:


Udvalgte publikationer: