Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvad er sorg?

Sorg er en naturlig reaktion i forbindelse med et tab. Sorgudtrykket er forskelligt fra menneske til menneske, afhængigt af hvem man har mistet, og hvilke udfordringer tabet fremkalder. Ofte er der en blanding af følelsesmæssige, sociale, adfærdsmæssige og fysiske reaktioner.

Mange sørgende kan i en lang periode være påvirket af tabet. Mange kan have svært ved at sove, spise og koncentrere sig om daglige gøremål, mens de tilpasser sig den nye situation.

Hyppige sorgsymptomer

Følelsesmæssige

 • Fortvivlelse, modløshed, magtesløshed, depressivitet
 • Angst, frygt, skræk
 • Skyld, selvbebrejdelser
 • Vrede, fjendtlighed, irritabilitet
 • Tab af lystfølelse
 • Ensomhed, tomhed
 • Savn, længsel

Kognitive

 • Optagethed af tanker om afdøde
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Nedsat kognitiv forarbejdning
 • Dissociative oplevelser, uvirkelighed
 • Mindsket selvfølelse
 • Hjælpeløshed, håbløshed
 • Sanse- og perceptionsforstyrrelser

Adfærdsmæssige

 • Gråd, hulk, råb
 • Agitation, anspændthed, rastløshed
 • Træthed, overaktivitet
 • Søgeadfærd
 • Isolation, undgåelse
 • Ritualisering

Somatiske

 • Dysregulering af vejrtrækning, appetit, søvn, sexlyst m.v.
 • Nedsat energi, fatigue
 • Somatiske klager: svimmelhed, kvalme, mundtørhed, svedtendens, smerteklager.
 • Nedsat immunforsvar