Mål med forskningen

 

  • Vi ønsker at bidrage til, at behandling af sygdom og det øvrige arbejde i almen praksis sker på det bedst mulige vidensgrundlag.
  • Vi ønsker at medvirke til, at almen praksis udgør en velfunderet og integreret del af det samlede sundhedsvæsen.
  • Vi ønsker at skabe ny viden om patienterne i almen praksis, om arbejdet i almen praksis og om samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen.
  • Vi ønsker at dele viden gennem publikation af resultater og ved at formidle den eksisterende viden inden for vore forskningsområder.
  • Vi ønsker at videregive vores viden gennem undervisning af studerende, læger og andet sundhedspersonale.
  • Vi ønsker at bidrage med vores viden til udviklingen af sundhedstilbud og organisationen af sundhedsvæsenet gennem samarbejde med faglige organisationer og sundhedsmyndigheder.
  • Vi vil nå vore mål ved at gennemføre egne forskningsprojekter, udvikle nye forskningsmetoder, deltage i nationalt og internationalt forskningssamarbejde og holde os opdateret om forskningen inden for vore kerneområder.