Praktiserende læger gør en forskel i det palliative forløb hos døende patienter

Nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health sætter fokus på praktiserende lægers indsats ved palliativ behandling af svært syge patienter. Bag projektet står læge Anna Kirstine Winthereik, der forsvarer sin afhandling den 11. november 2016.

09.11.2016 | Lone Niedziella

Anna Kirstine Winthereik forsvarer sin ph.d.-afhandling om det palliativ forløb hos døende fredag den 11. november 2016 på Aarhus Universitet.

Tidligere studier viser, at de fleste svært syge patienter ønsker at tilbringe den sidste del af livet hjemme. Alligevel dør de fleste mennesker i Danmark på hospital.

Som ansvarlig for behandlingen i eget hjem har den praktiserende læge en afgørende rolle for den døendes mulighed for at få opfyldt sine ønsker for den sidste tid.

Hjemmebesøg giver mulighed for at dø i eget hjem

Den nye afhandling viser blandt andet, at praktiserende læger har indflydelse på, hvor kræftpatienter tilbringer deres sidste tid: Jo større tendens den praktiserende læge har til at tage på hjemmebesøg, des kortere tid vil den døende kræftpatient bruge på hospitalet i den sidste levetid, og jo større er også sandsynligheden for at dø i hjemmet.

I afhandlingen undersøges de praktiserende lægers fortrolighed med palliativ behandling. De fleste af lægerne føler sig fortrolige med at være tovholdere for deres palliative patienter. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de er fortrolige med alle aspekter af den palliative behandling.

Desuden viser afhandlingen, at kræftpatienter oftere end patienter med andre sygdomme får tilbudt palliativ behandling af den praktiserende læge.

Øget indsats til ikke-kræftsyge døende

Resultaterne fra afhandlingen understreger, at praktiserende lægers indsats i den palliative behandling er meget væsentlig. Meget tyder dog også på, at der er brug for at styrke indsatsen yderligere - særligt over for de svært syge patienter, der ikke har en kræft.

Forsvaret af ph.d.-afhandlingen er offentligt og finder sted den 11. november 2016 kl. 14.00 i Merete Barker Auditoriet, lokale 211, bygning 1253 (Søauditorierne), Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.

Titlen på projektet er ”Provision of end-of-life care in general practice”.

Yderligere oplysninger:

Ph.d.-studerende Anna Kirstine Winthereik
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin & Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis
Tlf.: 2245 7097
E-mail: akwi@oncology.au.dk

 

 

Ph.d.-forsvar