Om forskningsenheden

Forskning i almen praksis og sundhedsvæsnet

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus er en selvejende institution, som ifølge vedtægterne udfører "forskning i almen praksis og herved i sundhedsvæsnet i øvrigt".
Almen praksis er borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet. Omkring 90 % af kontakterne håndteres alene i almen praksis, og det er afgørende, at beslutningerne her træffes på et videnskabeligt grundlag. Det skal forskningsenheden bidrage til.

Solid viden gennem forskning

Det er vigtigt, at organisationen af almen praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen bygger på solid viden, som blandt andet fremskaffes via enhedens forskning. Derudover deltager enhedens medarbejdere i undervisning, kvalitetsudvikling og rådgivning.

 

 

Sektion for Almen Medicin

Forskningsenheden indgår i et tæt samarbejde med Sektion for Almen Medicin om forskning, undervisning og forskeruddannelse ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Læs mere om Sektion for Almen Medicin her.

Finansiering

Forskningsenheden drives af midler fra Forskningsfonden for Almen Praksis, som er etableret af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Sygesikringens Forhandlingsudvalg under Danske Regioner, men langt den største del af enhedens forskningsprojekter finansieres af eksterne kilder. Enheden udgør sammen med Sektion for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhed et fælles akademisk almenmedicinsk miljø på Aarhus Universitet.