Mød forskningsleder Per Kallestrup

Per Kallestrup er læge og ph.d. fra Aarhus Universitet. Han er professor i almen medicin og global sundhed ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, praktiserende læge og leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.


Hvad er dine vigtigste opgaver som forskningsleder?

Først og fremmest er det at skabe rammer for et dynamisk miljø. Vi skal fortsætte de mange gode projekter, som er i gang, men jeg skal også inspirere til nye. Jeg skal sikre, at medarbejdernes potentiale realiseres, og at vi rekrutterer og fastholder gode medarbejdere og samarbejdspartnere. Jeg skal være med til at udvikle dansk almenmedicinsk forskning og skabe resultater, der kan omsættes i praksis.

Hvilken rolle spiller almen praksis i sundhedsvæsenet?

Almen praksis er en krumtap. Det er os, der sidder ude midt i det levede liv. Og det er vigtigt, at vi ikke lukker os om os selv. Jeg kunne godt tænke mig at forny og intensivere samarbejdet med lokalsamfundet, hvor hospitaler, hjemmepleje og frivillige foreninger er oplagte samarbejdspartnere.

Hvilke områder er vigtigst for dig?

Vi skal beskæftige os med vigtige, vedkommende og værdifulde emner. Det afgørende for mig er, at alle vore aktiviteter lægger vægt på gevinsten for patienten i det nære samfund og for de sundhedsprofessionelle, der skal levere. Det kræver mod at udvikle på tværs… mod til at vove sig ud af sin comfort zone og indgå i nye fællesskaber. Det sammenhængende sundhedsvæsen, brugerinddragelse, fokus på ulighed og globale initiativer er nogle af de overordnede spor, som jeg gerne vil inddrage i vore aktiviteter.

Hvilke værdier er vigtigst for dig?

Engagement og ordentlighed. Det insisterer jeg på. Man skal gøre sig umage. Og man skal bidrage til fællesskabet. Ting får mere værdi for mig, når man gør dem sammen. Og så er ”so what-testen” helt central for mig: Hvad betyder det, at vi gør det her? Hvem får gavn af det? Vi skal dokumentere, at nye veje i det nære virker. Og der, hvor vi ender – det skal være et bedre sted end der, hvor vi startede.


Blå bog


  • Cand.med. og ph.d. fra Aarhus Universitet
  • Professor i almen medicin og global sundhed ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Leder af Center for Global Health ved Aarhus Universitet
  • Alment praktiserende læge i Skødstrup Lægepraksis
  • Flere udlandsophold, bl.a. Spanien, USA, Zimbabwe, Rwanda og Nepal
  • Gift med Lisbeth, speciallæge i almen medicin
  • Tre børn: Anders (1995), Rasmus (1997) og Katrine (2005)