Lad os samskabe og implementere digitale løsninger i almen praksis


I Danmark har vi et solidt fundament for digitalisering af sundhedsvæsenet. Patientens journaloplysninger kan ses af klinikere på tværs af regioner i Sundhedsjournalen, og Det Fælles Medicinkort giver adgang til et samlet aktuelt medicinoverblik for patienten på tværs af hele sundhedsvæsenet.

Styrket digitalt samarbejde om sundhed kan være med til at sikre et mere sammenhængende forløb for den enkelte borger - på tværs af de enkelte kontakter med sundhedsvæsenets forskellige sektorer og aktører. 

Ny teknologi giver nye muligheder, men også nye udfordringer på sundhedsområdet. Vi har etableret digitale løsninger på en lang række områder, men feltet kræver yderligere udvikling, hvis borgerne skal opleve sundhedsvæsenet som et sammenhængende netværk, der er udpræget digitalt af natur, men med det menneskelige som det centrale omdrejningspunkt.

Forskningsgruppen Digital Sundhed inddrager både borger og praktiserende læge som aktive partnere på det digitale felt og undersøger, hvordan de nye digitale løsninger påvirker hverdagen hos patienten og i almen praksis.