Multisygdom udfordrer det specialiserede sundhedsvæsen


Multisygdom er blevet et betydeligt samfundsmæssigt problem. Antallet af mennesker med flere samtidige kroniske sygdomme stiger, bl.a. som følge af bedre behandlingsmuligheder, højere levealder og mere komplekse sygdomsforløb.

Det højt specialiserede sundhedsvæsen giver særlige udfordringer for multisygdom, fordi hver enkelt sygdom ofte er underlagt særlige guidelines, som ikke altid spiller sammen, mens der mangler guidelines for multisygdom som et samlet område. Det giver ofte fragmenterede og komplicerede forløb, som ikke er optimale for den enkelte patient. 

De fleste med multisygdom behandles i almen praksis. Hvis vi skal have evidens for behandling, prognose og forløb for multisygdom, er det oplagt at satse på almen praksis til de komplekse patienter, og den praktiserende læge er vant til at forholde sig til både fysiske, psykiske og sociale problemstillinger. 

Gruppen arbejder bl.a. med registerforskning og Det Danske Multisygdomsindeks, som er udviklet af gruppen, og som klassificerer 39 fysiske og psykiske sygdomme på befolkningsniveau i både den primære og sekundære sektor.