VID: Netværk for viden og kompetencer i almen praksis

De fire danske forskningsenheder for almen praksis har etableret et fælles netværk (VID), der skal bidrage til en styrket vidensdeling og implementering i det almenmedicinske miljø.

VID har til formål at samle, omsætte og implementere viden og værktøjer til kvalitetsudvikling. Derudover er det et formål at evaluere implementeringsindsatser i almen praksis.

Netværket har et særligt fokus på formidling af viden inden for rettidig opsporing af alvorlig sygdom, almen praksis' rolle i for­løbet efter behandling for en livstruende sygdom, ​​og hvordan almen praksis kan bidrage til at reducere ulighed i sundhed. 

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus har ansat to faglige konsulenter, Linda Aagaard Rasmussen og Line Flytkjær Virgilsen, som varetager opgaver i relation til VID. Begge faglige konsulenter er samtidig aktive forskere på sundhedsområdet.

Netværket er etableret i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og de regionale kvalitetsenheder.