Ulighed i sundhed


Almen praksis indtager en nøgleposition i sundhedsvæsenet, når det gælder ulighed. Forskningsenheden for Almen Praksis har en forskningsgruppe, der fokuserer på ulighed i sundhed. Gruppen arbejder på tværs af forskningsemner og specifikt med forståelsen af ulighed og metoder til at studere ulighed i sundhed.

Missionen er at skabe forskning, som kan være med til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter. Gruppen favner således både den sociale gradient og den socialt udsatte patient. Et særligt fokus for forskningen er den sårbarhed, som ses i almen praksis.

Gruppen har også fokus på den geografiske ulighed, der især findes i kraft af den ”omvendte omsorgslov”, hvor dem med størst behov har færrest sundhedsfaglige ressourcer til rådighed. Almen praksis er her en helt afgørende faktor.

Ulighed i sundhed skyldes en række faktorer og kræver en indsats på mange forskellige områder, herunder omsorg for børn, uddannelse, bolig og arbejde. Når den sociale position bestemmer risikoen for at blive syg eller rask igen, er der behov for at forske i, hvordan vi bedst indretter sundhedsvæsenet og samarbejder.

Vi skal vide mere om, hvordan vi bedst varetager vores kliniske opgaver og monitorerer, hvordan det går. Derfor arbejder vi med kvalitativ og kvantitativ forskning, som er baseret på sundhedsfaglige, epidemiologiske, antropologiske og psykologiske forskningsmetoder.

Forskergruppen har et tæt samarbejde med internationale grupper inden for almen medicin og ulighed i sundhed. Her indsamler vi viden og inspiration til at udvikle dansk almen praksis.