Aarhus Universitets segl

Kræft

Fra de første symptomer til udredning, behandling og opfølgning

Hvert år får ca. 35.000 danskere en kræftdiagnose for første gang. Selvom mange kan helbredes, er kræft  stadig en af de hyppigste dødsårsager i Danmark. Kræft har derfor en stor betydning for en stor del af befolkningen, og det er vigtigt, at sundhedsvæsnet formår at levere den rette kræftdiagnostik.

De fleste kræfttilfælde opdages ved præsentation af symptomer hos lægen. Vi forsker i hele kræftforløbet fra de første oplevelser af symptomer til lægesøgning, udredning, diagnose og behandling. Vi forsker også i effekten af kræftpakker og opsporing af tilbagefald i almen praksis. Vores forskning omhandler:

  • Befolkningens viden om og reaktion på symptomer på kræft.
  • Håndteringen af symptomer på kræft i almen praksis
  • Organisatoriske forhold i sundhedsvæsnet, der påvirker udredningen af kræft.

Udgangspunktet for det videnskabelige arbejde er at belyse forskningsemnerne tværvidenskabeligt og ud fra forskellige teorier og metoder. Kræftforskningsgruppen tager udgangspunkt i en lægevidenskabelig og epidemiologisk forskning med henblik på at skabe forandringskraft i den kliniske praksis. Dette suppleres med andre forskningsdiscipliner, herunder antropologi og psykologi.  

Forskningsgruppen inddrager løbende forskningsområder inden for organisationsforskning, sociologi og sundhedsøkonomi og har et tæt samarbejde med onkologiske afdelinger på sygehusene.