Forskningsnetværket for komplekse interventioner i primærsektoren

  • Sundhedsfremme, forebyggelse og behandling i almen praksis og kommunalt regi

Interventionsforskning, hvor forskere bidrager til udvikling, implementering og evaluering af indsatser, er i stigende grad et selvstændigt forskningsfelt. Vi har derfor etableret et forum for sparring og udveksling af erfaring mellem forskere, der arbejder med komplekse interventioner på sundhedsområdet, hvor primærsektoren indgår som aktør.

"Forskningsnetværket for komplekse interventionerer" er etableret som et fælles initiativ mellem Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.

Formålet med netværket er at samle aktører inden for forskning i interventioner om sundhedsfremme, forebyggelse og behandling i almen praksis og den kommunale sektor.

Netværkets aktiviteter består af netværksmøder, journal club, ph.d.-kurser og fælles publikationer.