Journal club

Complex interventions and co-design in public health


Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus afholder en gang om måneden journal club om komplekse interventioner og samskabelse.

Her gennemgår vi teorier, frameworks, retningslinjer og værktøjer, der er relevante for arbejdet med komplekse interventioner inden for sundhedsfremme, forebyggelse og behandling.

Vi lægger stor vægt på at dele erfaringer og eksempler fra egne forskningsprojekter for at øge overførbarheden af teori til egen forskningspraksis.

Denne journal club har et hybridformat, som giver mulighed for at deltage enten online eller fysisk.

Denne journal club er registreret som nr. 110 ved Graduate School of Health på Aarhus Universitet.


Målgruppe:

Yngre forskere med sundhedsfaglig baggrund (f.eks. kandidater i folkesundhed, sygeplejersker, læger og fysioterapeuter), der arbejder med udvikling, implementering eller evaluering af komplekse interventioner.

Hvor og hvornår?

Institut for Folkesundhed (bygning 1260, lokale 310), Bartholins Alle 2, 8000 Aarhus C.

Den sidste mandag i måneden (undtagen juli og december) kl 14.00-15.15.