Klinisk adfærd og interventioner i almen praksis


Forskningsgruppen ”Kvalitetsudvikling og interventioner” er tværfaglig. Forskningens omdrejningspunkt er, hvad der har betydning for klinisk adfærd i almen praksis og på tværs af sektorgrænserne. Sammen med patienter, klinikere og sundhedsvæsnets organisationer udvikler, afprøver og evaluerer vi interventioner, der kan medvirke til at forbedre det kliniske arbejde og patientbehandlingen i almen praksis.

Vi søger indsigt i mekanismerne, der betinger den kliniske adfærd, og hvordan interventioner kan påvirke den. Vi arbejder endvidere med, hvordan nye tiltag bedst kan implementeres i den kliniske hverdag. Vi arbejder teoribaseret og anvender både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Ved udvikling af nye komplekse interventioner arbejder vi bl.a. efter MRC-konceptet og anvender rapid-cycle, brugerinddragende metoder.

Aktuelt arbejder vi med forskning inden for medicinoptimering på plejehjem, AK-behandling hos patienter med atrieflimmer, patientinddragelse hos multisyge og social udsatte, klinisk beslutningsstøtte og anvendelse af videokonsultationer i almen praksis. Forskningsgruppen er også en af hovedkræfterne bag etableringen af "Forskningsnetværket for komplekse interventioner i primærsektoren".