Trivsel i almen praksis

Udbrændthed hos praktiserende læger

  • og sammenhænge med psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed

Arbejdsvilkårene for alment praktiserende læger har forandret sig gennem de seneste år. Det skyldes bl.a. en stigning i andelen af ældre med flere kroniske sygdomme, hurtigere udskrivelse af indlagte patienter, øget lægesøgning og øget kompleksitet i mange konsultationer.

Tidligere undersøgelser har vist en øget grad af jobrelateret mistrivsel og udbrændthed hos alment praktiserende læger i både Danmark og udlandet. På den baggrund har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) foretaget flere landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne for at afdække omfanget af udbrændthed i Danmark, og hvordan det spiller sammen med jobtilfredshed og lægemangel.

Disse undersøgelser af "Alment praktiserende lægers psykiske arbejdsmiljø og jobtilfredshed" er gennemført i 2012, 2016 og 2019 i samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.