Videnskabelige publikationer

Oversigt over undersøgelser

om udbrændthed hos praktiserende læger: