Deep End Denmark

Deep End-organisationen er inspireret af Julian Tudor Hart, som var praktiserende læge i Wales i 1961-1991. Han formulerede den omvendte omsorgslov: områder med størst behov for sundhedsfaglige ydelser har færrest sundhedsfaglige ressourcer til rådighed. Denne lov gør sig også gældende i Danmark. Borgere med lav indkomst og flere kroniske sygdomme bor ofte i udkantskommuner med lægemangel og langt til nærmeste sygehus. Her er de praktiserende læger også ofte mere stressede og udbrændte.

Deep End-organisationen blev etableret i Skotland for at modarbejde konsekvenserne af den omvendte sundhedslov ved at styrke almen praksis i belastede områder. Organisationen betragter Deep End-læger som eksperter i håndtering af komplekse sygdomsforløb og mener, at de kan lære meget af hinanden, og at andre kan lære meget af dem.

Deep End-projektet skaber rammerne for, at praktiserende læger kan mødes og udveksle viden og erfaringer. Initiativet har bredt sig til England, Irland, Australien, Japan, Abu Dhabi og nu Danmark. Deep End Denmark har stor opbakning fra mange fronter, da der er stor samfundsmæssig interesse i at mindske ulighed i sundhed.


Formål

Det overordnede formål med at etablere Deep End Denmark er at bidrage til at skabe mere lighed i sundhed ved at styrke almen praksis i socialt belastede områder. Aktiviteterne, som favner netværk, sparring og efteruddannelse, fokuserer på at øge trivsel og arbejdsglæde hos praktiserende læger og at videreudvikle deres færdigheder i mødet med og behandlingen af patienter med svag socioøkonomisk baggrundVidendelingen understøttes af et forskningsteam, der skal videreudvikle de ideer og løsningsforslag, som bringes op i grupperne. Endvidere er det formålet, at denne viden skal stilles til rådighed for kolleger i hele landet.


Etablering af netværk

Deep End Denmark vil etablere et netværk af praktiserende læger fra de 100 klinikker, som har mange patienter med svag socioøkonomisk baggrund. Netværket vil bestå af både en national gruppe og mindre lokalt forankrede grupper, der mødes et par gange om året. Lægerne får mulighed for at bringe de emner op, som de selv finder vigtige. Videndelingen understøttes af et forskningsteam, som videreudvikler de idéer, der bringes op i grupperne.

Deep End Denmark er forankret hos Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, der i samarbejde med PLO Efteruddannelse arrangerer møderne og faciliterer diskussionerne.


Invitation er udsendt i juni 2023

Danmarks Statistik har udsendt invitation i juni 2023 til den digitale postkasse hos udvalgte praksis.

Vi håber, at mange vil deltage. Er der flere læger i samme praksis opfordrer vi til, at de vælger en repræsentant til at deltage.


Presseklip


Fem fordele for deltagere

  • Lægerne mødes med ligesindede kolleger, som arbejder med samme slags patienter.
  • Lægerne får ny viden, som passer til deres konkrete kliniske hverdag.
  • Lægerne kan dele egne erfaringer og få inspiration fra andre.
  • Lægerne får efteruddannelse: PLO dækker tabt arbejdsfortjeneste.
  • Lægerne kan være med til at skabe forandring, som kan gavne andre læger og patienter.

Projektleder:


Projektkoordinator:

Nynne Bech Utoft

Forskningsassistent


Bag om navnet

Navn og logo er inspireret af en swimmingpool. Vandoverfladen symboliserer ligelig fordeling af ressourcer til alle, uanset sundhedsfaglige behov.

Dybden i bassinet symboliserer patienternes sygelighed og socioøkonomi.

I den dybe ende har lægerne mange patienter med lav socioøkonomi og mange kroniske lidelser. Samtidig arbejder lægerne typisk i områder med færre speciallæger og ressourcefattige kommuner.