Samarbejde


Aarhus Universitet

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus er en selvejende institution, som har til huse på Aarhus Universitet og har et tæt samarbejde med Institut for Folkesundhed. Enheden har også et tæt samarbejde med andre afdelinger på Health ved Aarhus Universitet, med de kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og med de regionale kvalitetsudviklingsinstitutioner.


Praktiserende læger

I mange af forskningsprojekterne medvirker praktiserende læger, og formidlingen af resultaterne prioriteres højt. Enheden har derfor også et tæt samarbejde med praktiserende læger og med Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM).


Andre forskningsenheder

På tværs af landet har enheden et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis i KøbenhavnForskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Forskningsenheden for Almen Praksis ved Center for Almen Medicin i Aalborg. De fire forskningsenheder har også en fælles hjemmeside: almmed.dk


Mine symptomer

Vi samarbejder med et tværfagligt forskerteam, som har udviklet en portal med selvhjælpsprogrammer til symptombehandling. Behandlingen er internetbaseret og er målrettet almen praksis. Formålet er at forbedre behandlingen af symptomer. Behandling tilbydes efter henvisning fra udvalgte læger og kører foreløbig som et forskningsbaseret forsøg.

Læs mere om denne nye satsning og de aktuelle programmer på hjemmesiden Mine symptomer.