Aarhus Universitets segl

Grøn praksis

Klimaforandringer truer den globale sundhed. For nylig konkluderede Lancet-kommissionen, at klimaforandringer udgør den største aktuelle trussel for den globale sundhed og samtidig repræsenterer det største forbedringspotentiale på området. Sundhedsvæsenet er en af de væsentligste bidragsydere til udledning af CO2, og en af de største ’klimasyndere’ i almen praksis er lægemidler.

Medicin står for næsten en fjerdedel af sundhedsvæsnets samlede CO2-udledning ifølge en beregning fra National Health Service (NHS) i Storbritannien. Noget medicin er mere klimatungt end andet, f.eks. er  klimaaftrykket for en inhalationsspray væsentligt højere end aftrykket for en tilsvarende pulverinhalator.

Hvad er 'Grøn Praksis'?

Grøn Praksis er en landsdækkende interessegruppe for praktiserende læger. Oprindeligt udsprang Grøn Praksis fra Læger for Klimaet, men gruppen er i dag forankret i Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), og gruppen arbejder evidensbaseret og inden for rammerne af DSAM's pejlemærker.

Gruppen ønsker mere fokus på en bæredygtig almen praksis. De formidler viden om sammenhænge mellem klimaforandringer og sundhed til kollegaer og patienter, men de arbejder også på at udstyre de praktiserende læger med en værktøjskasse, der gør det muligt at træffe klimavenlige valg. Tanken er, at øget fokus på bæredygtighed og klima også potentielt vil kunne højne sundheden blandt patienterne.

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus har en medarbejder, der fokuserer på at udvikle dette område (se knappen 'Mød forskeren' til højre).  

Inspiration fra udlandet

Storbritannien har nedbragt CO2-udslippet med næsten 20 pct. fra 2007 til 2017 ved at fokusere på bæredygtig sundhed. Reduktionen er opnået gennem en målrettet indkøbspolitik og ændring af ordinationsmønstre. De arbejder på at blive CO2-neutrale i 2040.

Royal College of General Practice (RCGP) har sammen med blandt andre Health Education England udviklet en grøn værktøjskasse, ’Green Impact for Health’, som kan hjælpe praktiserende læger med at reducere deres miljøaftryk. Mindst 700 lægehuse i England er allerede i gang med at blive mere ’grønne’.

I projekt ’Bæredygtig Vårdcentral’ i Värmland i Sverige er to pilotpraksis i gang med at reducere deres CO2-udledning. Det foregår primært ved at ændre på udskrivelse af lægemidler og mindske brugen af engangsmaterialer. Konceptet er ved at blive udbredt til resten af regionen.