Forskning i fysisk aktivitet

MOVE forsker i, hvordan befolkningen motiveres til og fastholdes i en aktiv livsstil, og hvordan de praktiserende læger i Danmark kan "ordinere" fysisk aktivitet.

I et folkesundhedsmæssigt perspektiv er utilstrækkelig fysisk aktivitet et stort problem, da 58 pct. af den voksne danske befolkning ikke opfylder de gældende anbefalinger for fysisk aktivitet. De praktiserende læger har tæt kontakt med den danske befolkning og spiller en nøglerolle i sygdomsforebyggelse.

MOVE arbejder målrettet for at understøtte de praktiserende læger med konkrete, evidensbaserede tiltag, der skal være med til at forebygge sygdom i forskellige patientgrupper ved at øge deres fysiske aktivitetsniveau.

MOVE samarbejder tværsektorielt på at udvikle et "social prescribing"-redskab i en dansk kontekst, så praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle kan anvise udvalgte grupper af borgere til sundhedsfremmende og fællesskabsorienterede aktivitetstilbud i lokalsamfundet - eksempelvis via kommunale bevægelsesbrobyggere.

MOVE er organiseret som en tværfaglig forskningsgruppe med ekspertise inden for epidemiologi, biostatistik, medicin, fysioterapi, psykologi og folkesundhedsvidenskab. Gruppen har et tæt samarbejde med forskere ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.