Om forskningsenheden

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus er en af fire danske forskningsenheder, som forsker i almen praksis og snitfladerne til det øvrige sundhedsvæsen. Enheden har et tæt samarbejde med Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, hvor enheden også har til huse. De øvrige forskningsenheder for almen praksis er placeret ved universiteterne i Aalborg, København og Odense.

Almen praksis er borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet. Cirka 90 pct. af kontakterne håndteres i almen praksis alene. Det er vigtigt, at organisationen af almen praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen bygger på solid viden, og det er blandt andet her, at enhedens forskning spiller en rolle. Enhedens medarbejdere udfører forskning, undervisning, forskningsformidling, kvalitetsudvikling og rådgivning.

Forskningsenheden for Almen Praksis er selvejende institution, som drives af midler fra Forskningsfonden for Almen Praksis, der er etableret af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Sygesikringens Forhandlingsudvalg under Danske Regioner. De fleste forskningsaktiviteter drives for eksterne midler.