Aarhus Universitets segl

Om forskningsenheden

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus er en af fire danske forskningsenheder, som udfører forskning i almen praksis og snitfladerne til det øvrige sundhedsvæsen. Enheden har et tæt samarbejde med Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, hvor enheden også har til huse.

Almen praksis er borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet. Cirka 90 pct. af kontakterne håndteres i almen praksis alene. Det er vigtigt, at organisationen af almen praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen bygger på solid viden, som blandt andet hviler på enhedens forskning. Enhedens medarbejdere deltager i forskning, undervisning, forskningsformidling, kvalitetsudvikling og rådgivning.

Forskningsenheden for Almen Praksis er selvejende institution, som drives af midler fra Forskningsfonden for Almen Praksis, der er etableret af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Sygesikringens Forhandlingsudvalg under Danske Regioner. De fleste forskningsaktiviteter drives for eksterne midler.