Akutte tilstande

  • i den primære sundhedssektor

Borgerne i Danmark skal døgnet rundt kunne komme i kontakt med en læge. Lægevagten modtager henvendelser om akut opstået eller forværret sygdom uden for den praktiserende læges normale åbningstid. Dermed dækker lægevagten godt 75% af den tid, hvor borgere kan få brug for behandling.

Lægevagten har i mange lande ændret organisering gennem de sidste 10-30 år til et mere enstrenget system. En række små enheder, hvor de enkelte almen praksis passede egne patienter, er blevet til større sammenslutninger, hvor grupper af praktiserende læger dækker en stor befolkningsgruppe og et stort geografisk område. I Danmark dækkes hver region af forskellige lægevagter, og de fleste af disse lægevagter er blevet en mere integreret del af de andre akut-tilbud i sundhedsvæsenet.

Forskningsgruppen arbejder med projekter, der dækker hele paletten af det akutte sundhedsvæsen som lægevagt, skadestuer/akutafdelinger, akuttelefon (1813) og præhospitalerne (112).

Gruppen har i de senere år gennemført en lang række forskningsprojekter om lægevagten og samarbejder med mange forskellige parter inden for de tilgrænsende områder af det akutte sundhedsvæsen. Gruppen udgør også en del af det europæiske forskningsnetværk EurOOHnet.