Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om forskningsenheden

Forskning i almen praksis

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus er en selvejende institution, som udfører forskning i almen praksis og snitfladerne til det øvrige sundhedsvæsen. Almen praksis er borgernes primære indgang til sundhedsvæsnet, og cirka 90 pct. af kontakterne håndteres i almen praksis alene.

Viden gennem forskning

Det er vigtigt, at organisationen af almen praksis og samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen bygger på solid viden, som blandt andet hviler på enhedens forskning. Derudover deltager enhedens medarbejdere i undervisning, forskningsformidling, kvalitetsudvikling og rådgivning.

Finansiering af enheden

Forskningsenheden drives af midler fra Forskningsfonden for Almen Praksis, som er etableret af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Sygesikringens Forhandlingsudvalg under Danske Regioner. En stor del af forskningsaktiviteterne drives for eksterne midler.