Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mød forskerne


Hvad er VID?

Line: VID er et nationalt netværk, som er drevet af de fire forskningsenheder for almen praksis i Danmark. Formålet er at samle, omsætte og implementere ny viden i almen praksis. 

Linda: VID's ambition er at være et fælles omdrejningspunkt i et stærkt implementeringsmiljø på tværs af det almenmedicinske speciale, de fire forskningsenheder og de regionale kvalitetsenheder. Netværket drives i tæt samarbejde med kvalitetsenhederne, og centrale aktører inden for almen praksis er repræsenteret i styregruppen, herunder de fire forskningsenheder for almen praksis, Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). 


Hvad er jeres fokus?

Linda: Vores mission er at bygge bro mellem viden og praksis til gavn for patienterne. Det vil vi gøre gennem forskellige initiativer, som kombinerer vidensopsamling,  netværksdannelse og vidensoverførsel.

Line: Vores initiativer vil være rettet mod flere centrale aktører i miljøet omkring almen praksis, herunder praktiserende læger, forskere og medarbejdere i kvalitetsenhederne. Omdrejningspunktet vil ofte være opsporing og opfølgning af alvorlig sygdom og at reducere ulighed i sundhed.


Hvorfor er det vigtigt?

Line: Forskning viser, at almen praksis har vanskelige betingelser for at implementere nye arbejdsmåder på baggrund af ny evidensbaseret viden. Det er stik imod forskernes hensigt, da mange ønsker at lave forskning, som er brugbar og anvendelig i klinikkerne. Men formidling af resultaterne bliver sjældent prioriteret, når forskningsprojektet er afsluttet, og det gør det svært at nå ud til alle relevante målgrupper med den nye viden. 

Linda: Praktiserende læger har mange forskellige arbejdsopgaver, og der er sjældent tid til at finde og nærlæse den nyeste forskning - eller at bearbejde denne viden. Vi ved, at tid til at skabe forandring er en barriere for implementering af evidens i praksis. Vi tror på, at VID kan gøre en forskel her.


Hvad forventer I at opnå med VID? 

Linda: Vi håber, at vi kan skabe nogle strukturer, der kan understøtte samarbejdsrelationer blandt fagfolk med interesse i almen praksis. For eksempel ved at gøre ny viden mere bredt tilgængeligt på tværs af aktører håber vi at kunne skabe nogle bedre rammer for udbredelse og implementering af ny viden, som kommer patienterne til gavn.

Line: Derudover håber vi, at VID kan være med til at udbrede viden om, hvordan forandring i almen praksis bedst muligt understøttes, og hvilke tiltag der er mest optimale under forskellige omstændigheder, når man vil implementere nye arbejdsgange i almen praksis.


Hvad er jeres vigtigste budskab? 

Line: Sammen med eksisterende aktører inden for feltet skal VID understøtte og supplere det igangværende arbejde med at sikre høj kvalitet i almen praksis. Alle patienter skal have de samme gode tilbud i sundhedsvæsenet, uanset hvor i landet man bor. 

Linda: Formidlingen af den nyeste viden skal styrkes, og vi vil gerne bidrage til at få den omsat til klinisk praksis. Sigtet i alle vores initiativer er, at det, vi gør, skal være med til at løfte kvaliteten og gavne patienterne i almen praksis.

Linda Aagaard Rasmussen er uddannet sygeplejerske, cand.scient.san. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Hun er postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus med halv tid som forsker og halv tid som faglig konsulent i ”Netværk for viden og kompetencer i almen praksis” (VID).


VID skal være med til at udbrede viden om, hvordan forandring bedst muligt understøttes i almen praksis.


Line Flytkjær Virgilsen er cand.scient.san.publ. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Hun er postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus med halv tid som forsker og halv tid som faglig konsulent i ”Netværk for viden og kompetencer i almen praksis” (VID).


Vi håber, at vi kan skabe nogle strukturer, der kan understøtte samarbejdsrelationer blandt fagfolk med interesse i almen praksis.