Tre talentfulde AU-forskere hædret med Friederichs mindelegat

Hvert år uddeler Magda og Svend Aage Friederichs legatbestyrelse et antal legater til forskere, der har gjort en særlig indsats inden for almen medicin. Tre yngre AU-forskere løb i år med tre af legaterne.

05.10.2016 | Lone Niedziella

I alt 10 Friederichs-legater blev i år uddelt til fremragende almenmedicinske forskere. Legaterne blev overrakt på Aalborg Universitet i slutningen af juni 2016.

Kun få priser er øremærket forskning inden for almen medicin. Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat er en af dem. Mindelegatet tildeles fremtrædende forskere som en anerkendelse af deres indsats indenfor det almenmedicinske område og som støtte til deres videre arbejde.

Forskerne kan have vidt forskellig faglig baggrund. Det afgørende er interessen for at skabe mere viden om det almenmedicinske område. I år gik tre af legaterne til almenmedicinske forskere fra Aarhus Universitet.

Anette Riisgaard Ribe er cand.med. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Hun har studeret prognosen for personer med mental-fysisk multisygdom og har bl.a. vist, at personer med skizofreni og bipolar affektiv lidelse har en markant højere risiko for tidlig død efter indlæggelse for infektion, hvis de samtidig har diabetes eller brystkræft. Hun har også fundet, at risikoen for demens er markant øget for personer med skizofreni, depression og samtidig diabetes og for personer, som tidligere har haft hjernerystelse.

Henry Jensen er cand.scient.san. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Han har undersøgt, hvordan kræftudredningen i Danmark kan tilrettelægges, og hvorvidt ændringer i udredningsprocessen har påviselig effekt. Han har særligt fokuseret på sammenhænge mellem indførelsen af kræftpakker, tiden til diagnose, sygdomsstadie, overlevelse og patienttilfredshed. Derudover har han set på mulige epidemiologiske årsager til lange diagnoseforløb, variation i lægernes brug af henvisninger og patienternes prognose.

Line Flytkjær Jensen er cand.scient.san. og ph.d. fra Aarhus Universitet. Hun har fokuseret på tidlig diagnostik af kræft. Hendes ph.d.-afhandling er baseret på et registerstudie, der undersøger, hvilke faktorer der har betydning for ikke-deltagelse i brystkræftscreening. Sideløbende har hun arbejdet med lægesøgningsadfærd hos tarmkræftpatienter. Hun har også undersøgt, hvilke personlige faktorer der er associeret med et langt patientinterval.

Alle tre legatmodtagere er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus. Henry Jensen og Line Flytkjær Jensen arbejder begge ved Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) under ledelse af professor Peter Vedsted, mens Anette Riisgaard Ribe er tilknyttet forskningsnetværket Mental Health in Primary Care (MEPRICA) under ledelse af professor Mogens Vestergaard.


Om Friederichs mindelegat

  • Svend Aage Friederich var revisor. Han døde i 1978, men han hensatte en del af sin formue til almen medicin.
  • Den danske pris på 100.000 kr. uddeles hvert år.
  • Den nordiske pris på 100.000 kr. uddeles hvert andet år.
  • Et antal mindre legater (30-50.000 kr.) uddeles hvert år til almenmedicinske forskere.
  • Bestyrelsen har uddelt priser og legater siden 1987.
  • Legaterne tildeles efter bestyrelsens beslutning og kan ikke søges.

 

Priser