Ny bevilling til forskningsprojekt om det akutte behandlingssystem

Nyt forskningsprojekt vil bruge borgernes erfaringer til at optimere det akutte sundhedssystem, så patienterne fremover kan få mere sammenhængende behandlingsforløb.

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt godt 5,6 mio. kr. til seks nye forskningsprojekter, der har til formål at skabe ny viden, som kan bidrage til at skabe mere sammenhængende behandlingsforløb for patienter i den danske sundhedssektor. Bevillingerne er gået til forskere i bl.a. Aarhus, Odense og Vejle.

En af bevillingerne på knap 1 mio. kroner er gået til en gruppe i Aarhus, som består af forskere ved Præhospitalet i Region Midtjylland (bevillingsmodtager), Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Digital Design & Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Med hovedansøger Ulla Væggemose fra Præhospitalet i Region Midtjylland i spidsen skal de sammen sætte fokus på borgere, der har hyppig kontakt med det akutte sundhedsvæsen, gennem projektet ”Det akutte sundhedsvæsen for borgerne – hvordan opleves det akutte behandlingsforløb af borgerne?”

Fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus deltager bl.a. seniorforsker Linda Huibers i projektet.

Det akutte sundhedsvæsen skal sikre hurtig diagnostik, behandling og evt. transport til sygehus, men systemet er komplekst, og det kan være svært at skabe sammenhængende forløb på tværs af sektorerne.

Forskergruppen vil i projektet bruge borgeres erfaring til at skitsere faktorer, der kan bidrage til at skabe mere sammenhængende behandlingsforløb. Målet er at identificere, hvor systemet kan optimeres.

Bevillingen udgør en del af Novo Nordisk Fondens strategiske satsning på ’Coherence in Health Care’.

Læs mere på Novo Nordisk Fondens hjemmeside