Ny ph.d.-afhandling om blodmangel i almen praksis

Blodmangel kan skyldes alvorlig underliggende sygdom, såsom kræft. En ny ph.d.-afhandling undersøger den diagnostiske proces og kræftrisikoen hos patienter med blodmangel i almen praksis.

Astrid Julie Bønnelykke forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Anaemia in general practice. Laboratory testing, diagnostic investigations, and risk of cancer” torsdag den 11. november 2021 kl. 14.00 på Aarhus Universitet (foto: CanTest).

Blodmangel – eller anæmi – er hyppig i almen praksis. Tilstanden skyldes et for lavt niveau af det iltbærende protein hæmoglobin. Det er vigtigt at undersøge den underliggende årsag til anæmi, da det kan dreje sig om alvorlig sygdom, såsom kræft. Laboratorieundersøgelser og diagnostiske undersøgelser kan afdække evt. underliggende kræftsygdom ved anæmi og øge muligheden for rettidig diagnosticering og behandling. Men vi mangler viden om udredningen af anæmi i almen praksis og om kræftrisikoen ved anæmi i en generel population i almen praksis.

Astrid Julie Bønnelykke har i et ph.d.-projekt undersøgt, hvilke laboratorieundersøgelser og kræft-relevante diagnostiske undersøgelser der udføres hos personer med anæmi i almen praksis. Hun har endvidere undersøgt risikoen for kræft i denne population.

Mange undersøges ikke

Resultaterne viser, at syv ud af ti havde 'uklassificeret anæmi' på grund af manglende laboratorie­tests.

Fem ud af ti med nylig 'jernmangelanæmi', 'kombineret inflammatorisk jern­mangelanæmi' eller 'inflammatorisk anæmi' fik ikke foretaget nogen af de inkluderede kræft-relevante diagnostiske undersøgelser inden for en periode på tre måneder.

Én ud af seks med nylig diagnosticeret 'inflammatorisk anæmi' eller 'kombineret inflammatorisk jernmangel­anæmi' fik konstateret kræft inden for en periode på tolv måneder.

Større fokus på udredning

Nylig anæmi i en generel population i almen praksis kræver stor opmærksomhed og omhyggelig evaluering for mulig kræftsygdom. Personer med nylig anæmi har en høj risiko for kræft, særligt ved 'inflammatorisk anæmi' og 'kombineret inflammatorisk jernmangel­anæmi'.

Et større fokus bør rettes mod udredningsperspektiverne ved anæmi, så underliggende kræftsygdom kan afdækkes rettidigt. Dette kræver målrettede interventioner, f.eks. obligatoriske 'laboratorie­testpakker', notifikation ved unormale blod­prøveresultater og kræftrisiko­vurderings­værktøjer, der forhåbentligt kan hjælpe med at diagnosticere kræft i tidlige stadier og derved forbedre prognosen hos patienter med anæmi i almen praksis.

Forsvar den 11. november 2021

Ph.d.-afhandlingen og de tre tilknyttede videnskabelige artikler udgår fra Health ved Aarhus Universitet. Projektet er udført i et tæt samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis, Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Projektet har modtaget støtte fra Praksisforskningsfonden og Fonden for Almen Praksis i Region Midtjylland, Knud Højgaards Fond, CanTest (Cancer Research UK) og Aarhus Universitet.

Astrid Julie Bønnelykke forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Anaemia in general practice. Laboratory testing, diagnostic investigations, and risk of cancer” torsdag den 11. november 2021 kl. 14.00 i Samfundsmedicinsk Auditorium (bygning 1262), Institut for Folkesundhed, Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Astrid Julie Bønnelykke
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed &
Forskningsenheden for Almen Praksis
a.boennelykke@ph.au.dk


 

Afhandlingens videnskabelige artikler: