Vision

Vi ønsker at skabe sundhed og trivsel for individer, grupper og samfundet gennem forskning i almen praksis.


Mission

Vi forsker med en multidisciplinær tilgang med henblik på at producere og formidle viden til gavn for indsatsen i almen praksis.


Værdier

Vi respekterer hinanden

  • Kerneværdier er åbenhed, dialog, imødekommenhed, mangfoldighed og gode relationer.
  • Fællesskabet på forskningsenheden skal give alle medarbejdere et godt fundament.
  • Forskningsenhedens værdier og kultur er helt centrale for alle aktiviteter.

Vi involverer os

  • Vores arbejdsplads bygger på ligeværd, gensidig respekt, tryghed, anerkendelse og en åben og tillidsfuld dialog.
  • Alle medarbejdere forventes at udvise interesse for kollegerne, at støtte hinanden, at dele viden og at bidrage til at skabe en rar arbejdsplads.
  • Vi har en uformel omgangstone, hvor det sociale og fællesskabet vægtes højt, og hvor viden og erfaringer deles.

Vi skaber værdi

  • Et fælles værdigrundlag og en fælles kultur sikrer sammenhæng og fælles retning i organisationen.
  • Forskningsenheden skaber værdi for samfundet ved at forske i almen praksis og primærsektoren.
  • Vi formidler ny viden til praktiserende læger, til andre sundhedsprofessionelle og til patienter.