Vision

 • Vi ønsker at skabe sundhed og trivsel for individer, grupper og samfundet gennem forskning i almen praksis.

Mission

 • Vi forsker med en multidisciplinær tilgang med henblik på at producere og formidle viden til gavn for indsatsen i almen praksis.

Værdier

Vi respekterer hinanden

 • Kerneværdier er åbenhed, dialog, imødekommenhed, mangfoldighed og gode relationer.
 • Fællesskabet på forskningsenheden skal give alle medarbejdere et godt fundament.
 • Forskningsenhedens værdier og kultur er helt centrale for alle aktiviteter.

Vi involverer os

 • Vores arbejdsplads bygger på ligeværd, gensidig respekt, tryghed, anerkendelse og en åben og tillidsfuld dialog.
 • Alle medarbejdere forventes at udvise interesse for kollegerne, at støtte hinanden, at dele viden og at bidrage til at skabe en rar arbejdsplads.
 • Vi har en uformel omgangstone, hvor det sociale og fællesskabet vægtes højt, og hvor viden og erfaringer deles.

Vi skaber værdi

 • Et fælles værdigrundlag og en fælles kultur sikrer sammenhæng og fælles retning i organisationen.
 • Forskningsenheden skaber værdi for samfundet ved at forske i almen praksis og primærsektoren.
 • Vi formidler ny viden til praktiserende læger, til andre sundhedsprofessionelle og til patienter.