Ny ph.d.-afhandling sætter fokus på stroke

Mange patienter reagerer for sent ved tegn på stroke. Kendskab til kerne­symptomer og hurtig reaktion er afgørende for at sikre effektiv behandling. Det viser en ny ph.d.-afhandling fra Aarhus Universitet.

Ane Bull Iversen forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Stroke: symptom awareness, help-seeking behaviour and predictors of prehospital delay” onsdag den 27. oktober 2021 kl. 14.30 på Aarhus Universitet (foto: Lars Kruse, AU Foto).

Stroke er en sygdom, som består af akut iskæmisk stroke (AIS) og intracerebral blødning (ICH). Det er den anden hyppigste dødsårsag på verdensplan og en af de hyppigste årsager til vedvarende handicap. Akut reperfusionsbehandling skal i de fleste tilfælde gives inden for 4,5 timer efter symptomdebut, men mange kommer for sent afsted, og det øger risikoen for varige mén.

Ane Bull Iversen har i et ph.d.-projekt undersøgt, hvilke faktorer der spiller ind, når borgere vælger at kontakte sundhedsvæsenet ved mistanke om stroke. Hun har også undersøgt, hvad der kan forsinke udredning for akut stroke, og hvor stor en andel der ankommer til et stroke-center hurtigt nok efter symptomdebut til iværksættelse af akut behandling. Derudover har hun set nærmere på, om den nationale ”Red hjernen”-kampagne har påvirket borgernes reaktion ved stroke, og om flere indlægges i tide til at kunne modtage akut behandling.

Kendskab til kernesymptomer

Afhandlingen viser, at den største kilde til forsinkelse af behandlingen findes hos patienterne selv. Det skyldes, at mange har begrænset kendskab til symptomerne på stroke og ikke er klar over, at det er helt afgørende at reagere hurtigt og ringe 1-1-2. Nogle vælger endda ”at sove på det”.

Derudover viser afhandlingen, at kendskab til mindst to kernesymptomer er afgørende for, at en patient med tegn på stroke kommer hurtigt afsted til undersøgelse. Det er også helt centralt, at patienten – eller en pårørende – forstår, at situationen er meget alvorlig, og at der skal handles med det samme.

Tilstedeværelse af ’bystander’

Når patienten kommer hurtig afsted til hospitalet, skyldes det tit, at patienten har haft en ’bystander’. Ofte vil det være denne person, der kontakter sundhedsvæsenet. Resultaterne fra afhandlingen viser, at når både patienten og dennes ’bystander’ straks genkender symptomerne og handler hurtigt, indlægges patienten oftere i tide til at kunne modtage reperfusionsbehandling.

De indsamlede data kan ikke bekræfte, at den nationale kampagne har været med til at reducere det tidsinterval, der ligger før ankomsten til hospitalet, men kampagnen har forbedret kendskabet til symptomerne på stroke markant i befolkningen. På længere sigt kan det måske medvirke til, at flere indlægges i tide til at kunne få akut behandling og derved forbedre prognosen efter et stroke.

Forsvar den 27. oktober 2021

Ph.d.-afhandlingen og de tre tilknyttede videnskabelige artikler udgår fra Health ved Aarhus Universitet. Projektet er udført i et tæt samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk medicin ved Aarhus Universitet, samt de neurologiske afdelinger ved Hospitalsenheden Vest, Holstebro og Aarhus Universitetshospital.

Projektet har modtaget støtte fra Trygfonden, Multipraksisudvalget under Dansk Selskab for Almen Medicin, Praksisforskningsfonden i Region Midtjylland, Kvalitets- og Efteruddannelses­udvalget (KEU) for almen praksis i Region Midtjylland og Aarhus Universitet.

Ane Bull Iversen forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Stroke: symptom awareness, help-seeking behaviour and predictors of prehospital delay” onsdag den 27. oktober 2021 kl. 14.30 i Samfundsmedicinsk Auditorium (bygning 1262), Institut for Folkesundhed, Bartholins Allé 4, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Ane Bull Iversen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin ─ Neurologi,
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed &
Forskningsenheden for Almen Praksis
E-mail: aneiversen@clin.au.dk


 

Afhandlingens videnskabelige artikler: