Social ulighed i sundhed

Fokus på sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed

  • gennem en fælles indsats og et tæt partnerskab

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus indgår som partner i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed sammen med de tre øvrige forskningsenheder for almen praksis i Danmark. Alliancen blev etableret den 1. januar 2020 og er forankret hos Kræftens Bekæmpelse.

Alliancen består af en lang række partnere, der har en fælles vision om sammen at bidrage til at nedbringe de sundhedsmæssige konsekvenser af ulighed for borgere og patienter - uanset social baggrund og position.

Partnerne i alliancen vil sætte bredt ind inden for de felter og brancher, som partnerne repræsenterer. Alliancepartnerne udvælger fokusområder og sætter mål for, hvordan organisationen kan mindske social ulighed i sundhed. Erfaringer deles løbende til inspiration for hinanden og andre på alliancens hjemmeside.