Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejde

Aarhus Universitet

Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus er en selvejende institution, som har til huse på Aarhus Universitet og har et tæt samarbejde med Institut for Folkesundhed. Enheden har også et tæt samarbejde med andre afdelinger på Health ved Aarhus Universitet, med de kliniske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og med de regionale kvalitetsudviklingsinstitutioner.

Praktiserende læger

I mange af forskningsprojekterne medvirker praktiserende læger, og formidlingen af resultaterne prioriteres højt. Enheden har derfor også et tæt samarbejde med praktiserende læger og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM). Enheden har også et formaliseret samarbejde med de regionale klynger af praktiserende læger via enhedens praksisnære forskningspanel.

Andre forskningsenheder

På tværs af landet har enheden et tæt samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis i KøbenhavnForskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Forskningsenheden for Almen Praksis ved Center for Almen Medicin i Aalborg. De fire forskningsenheder har også en fælles hjemmeside: almmed.dk

Vil du samarbejde med os?

Hvis du har en særlig interesse for almen praksis og den praktiserende læges rolle i sundhedsvæsenet, er du velkommen til at kontakte os. Vi er altid interesseret i at etablere nye samarbejder.