Ny bevilling: Forskere skal undersøge kommunikationen i lægevagten

Et nyt forskningsprojekt skal belyse, hvad der går galt, når borgere kontakter lægevagten, men ikke får den relevante hjælp, når de er syge.

Telefonvisitation i lægevagten er en svær opgave, fordi lægen ikke har mulighed for at se og undersøge patienten. Samtidig skal lægen sikre, at alle patienter får den optimale behandling – hverken mere eller mindre, end de har brug for. Alligevel får nogle patienter ikke den hjælp, de har brug for.

Sygeforsikringen ”danmark” har netop givet en bevilling på knap 6,5 mio. kr. til et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, hvad der går galt, når nogle patienter ikke får den nødvendige hjælp i lægevagten. Bevillingen er givet til en gruppe forskere ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus med psykolog og seniorforsker Anette Fischer Pedersen i spidsen.

Kommunikationen påvirker valg af behandling

Forskergruppen vil se nærmere på, hvad der spiller ind, når nogle patienter henvises til behandling på et for lavt niveau – undertriage – med risiko for liv og helbred.  Et særligt fokus vil blive rettet mod kommunikationen mellem læge og patient og evt. pårørende. Udtrykker patienten bekymringer, som lægen overhører? Stiller lægen for få spørgsmål, inden der træffes en beslutning? Beskriver patienten sine symptomer for upræcist? Beder lægen om at få patienten selv i røret, hvis det er en pårørende, der ringer op?

”Vi vil gerne afklare, om mangelfuld kommunikation mellem læge og patient kan betyde, at patienten ikke bliver visiteret til den optimale behandling i lægevagten”, siger Anette Fischer Pedersen.

Forskerne vil bruge registre til at identificere patienter, som i dagene efter en opringning til lægevagten, er registreret med en såkaldt ’suboptimal hændelse’ – altså er visiteret til en utilstrækkelig behandling. Derudover vil et ekspertpanel vurdere kommunikationen mellem læge og patient i 1.900 udvalgte cases på baggrund af et valideret scoringsredskab, som forskerne har erfaring med fra et tidligere projekt.

”Den nye bevilling vil give området et stort løft. Lægevagten er presset af mangel på læger og mange opkald, så hvis vi kan få mere viden om, hvordan vi kan minimere fejlvisitation, vil det gavne rigtig mange – både lægerne, men også patienterne og deres pårørende. Men for samfundet som helhed vil det også få stor betydning”, slutter Anette Fischer Pedersen.

Læs omtalen af projektet på hjemmesiden for Sygeforsikringen ”danmark.


Fakta om projektet

  • Projektet er forankret ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.
  • Ud over Anette Fischer Pedersen består forskningsgruppen af bl.a. Linda Huibers, Morten Bondo Christensen, Claus Vestergaard og Ulrik Bak Kirk fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus.
  • Studierne vil blive udført i perioden 1. februar 2023 – 31. januar 2026.
  • Resultaterne vil bygge på registerdata og ca. 1.900 udvalgte cases fra lægevagten i Region Midtjylland.
  • Sygeforsikringen ”danmark” har bevilget knap 6,5 mio. kr. til det 3-årige projekt.

Kontakt

Seniorforsker Anette Fischer Pedersen
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus
afp@ph.au.dk