Ph.d.-afhandling sætter fokus på ulighed i medicinsk behandling

Flere lever med kronisk sygdom, og det øger risikoen for at få potentielt uhensigtsmæssig medicin. Denne risiko varierer mellem sociale grupper, viser en ny ph.d.-afhandling.

Amanda Paust forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Social Inequality in Medical Treatment” torsdag den 2. maj 2024 kl. 13.00 på Aarhus Universitet (foto: Halfdan Thorsø Skjerning).

Flere og flere mennesker i den vestlige verden får konstateret kroniske sygdomme, som ofte behandles med medicin. Det øger risikoen for at få potentielt uhensigtsmæssig medicin (PIM). Risikoen varierer mellem sociale grupper, hvilket kan skabe social ulighed i medicinsk behandling.

Sundhedsvæsenet kan være med til at fastholde eller reducere denne ulighed. Almen praksis er afgørende for at fremme lige behandling, da de praktiserende læger er tæt på patienterne, har et samlet overblik over behandlingen og har mulighed for at inddrage patienterne i beslutninger.

Markant social ulighed

Med udgangspunkt i registerdata og feltarbejde har Amanda Paust i sit ph.d.-projekt undersøgt sammenhænge mellem social position og potentielt uhensigtsmæssig medicin i fire studier.

Resultaterne indikerer markant social ulighed i den medicinske behandling, og den er relateret til både økonomiske, kulturelle og sociale ressourcer. Variationen i behandlingskvaliteten påvirkes bl.a. af klinikkens geografiske lokation, organiseringen af den pågældende klinik og af sammensætningen af dens patientpopulation.

Ude af takt

Ulighed i behandling kan bl.a. forklares med, at almen praksis og patienterne er ude af takt. Det giver en ubalance mellem sundhedsvæsnets rytmer og patienternes evner og muligheder for at forstå, navigere, forhandle og håndtere de tidslige takter i behandling.

I en del af ph.d.-projektet blev spørgeskemaet ”PREPAIR” udviklet og afprøvet. Det synes at understøtte bedre inddragelse af patienten i samtalen om medicin hos lægen, og netop inddragelse af patienten har tidligere vist sig at kunne bidrage til en bedre behandling.

Forsvar den 2. maj 2024

Ph.d.-afhandlingen og de fire tilknyttede videnskabelige artikler udgår fra Health ved Aarhus Universitet. Projektet er udført i et tæt samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Projektet har modtaget støtte fra Fonden for Almen Praksis og Aarhus Universitet.

Amanda Paust forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Social ulighed i medicinsk behandling” torsdag den 2. maj 2024 kl. 13.00 i Eduard Biermann Auditoriet (1252-204), Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.

Forsvaret er offentligt. Alle er velkomne. Efter forsvaret er der reception i lokale 1261-118 på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Amanda Paust
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed &
Forskningsenheden for Almen Praksis
amasa@ph.au.dk, +45 4277 0628