Ph.d.-afhandling undersøger validiteten af psykometriske tests

Mange danskere lider af stress, depression eller angst. De fleste behandles hos egen læge. Men lægens anvendte tests måler ikke altid præcist, viser et nyt ph.d.-projekt.

Henrik Schou Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Use and validation of psychomtric tests in general practice” fredag den 24. maj 2024 kl. 13.00 på Aarhus Universitet (foto: Lars Kruse, AU Foto).

Stress, depression og angst er udbredte mentale lidelser, som belaster en stor del af den danske befolkning. De fleste af disse lettere mentale lidelser bliver identificeret, diagnosticeret og behandlet hos egen læge i almen praksis.

Den praktiserende læge har en række forskellige såkaldte psykometriske tests til rådighed, som kan anvendes ved mistanke om en mental lidelse og hjælpe med at diagnosticere, hvilken lidelse der er tale om, hvor alvorlig den er, hvilken behandling der kan være relevant, og hvor godt behandlingen virker for den pågældende person.

De psykometriske tests er designet til at være objektive og standardiserede.

Modificerede versioner måler mere præcist

Med en baggrund som statistiker har Henrik Schou Pedersen i sit ph.d.-projekt undersøgt brugen af psykometriske tests i dansk almen praksis gennem fire delstudier.

Han har bl.a. undersøgt de psykometriske egenskaber af tre af de hyppigst anvendte psykometriske tests: Perceived Stress Scale (PSS), som anvendes ved mistanke om stress, Major Depression Inventory (MDI), som anvendes ved mistanke om depression, og Anxiety Symptoms Scale (ASS), som bruges ved mistanke om en angstlidelse.

Resultaterne peger på, at ASS kan bruges som et mål for angstbyrden, mens man for PSS og MDI kan opnå en højere præcision ved at bruge de modificerede versioner, som er udviklet og afprøvet i forbindelse med ph.d.-projektet.

Forsvar den 24. maj 2024

Ph.d.-afhandlingen og de fire tilknyttede videnskabelige artikler udgår fra Health ved Aarhus Universitet. Projektet er udført i et tæt samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis, Biostatistisk Afdeling ved Københavns Universitet og Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Projektet har modtaget støtte fra Praksisforskningsfonden, Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) i Region Midtjylland, Dagmar Marshalls Fond og Aarhus Universitet.

Henrik Schou Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhandling ”Use and validation of psychomtric tests in general practice” fredag den 24. maj 2024 kl. 13.00 i Samfundsmedicinsk Auditorium (lokale 101, bygning 1262), Aarhus Universitet, Bartholins Allé 4, 8000 Aarhus C.

Forsvaret er offentligt. Alle er velkomne. Efter forsvaret afholder Forskningsenheden for Almen Praksis reception i frokoststuen (lokale 118, bygning1261) på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger

Ph.d.-studerende Henrik Schou Pedersen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed &
Forskningsenheden for Almen Praksis
henrikp@ph.au.dk


Projektets fire delstudier