Stor støtte til forskning i naturbaserede sundhedsindsatser

15. Juni Fonden investerer op til 100 millioner kroner i et 10-årigt program, der fokuserer på forebyggelse, behandling og rehabilitering i naturen. Ph.d., læge og forsker Nanna Holt Jessen fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus er en del af en forskergruppe, der har fået støtte til at undersøge, hvordan naturbaserede sundhedsindsatser kan afhjælpe mentale helbredsproblemer.

Kan du genkende følelsen af velvære efter en gåtur i efterårets blæsevejr eller en løbetur i den første lune forårssol? Naturens positive indvirkning på helbredet er et område, som lægevidenskaben viser øget interesse for som led i behandlingen af mentale lidelser som stress, angst og depression!

Behov for mere viden om natureksponering

Forskning peger på, at integrering af og eksponering for natur i forebyggelses-, behandlings-og rehabiliteringsforløb potentielt kan have en gavnlig virkning på mentale sundhedsproblemer såsom stress, angst og depression. Men der er behov for at der bliver skabt større viden om sammenhængen mellem de naturbaserede indsatser og mental sundhed, og det har Nanna Holt Jessen, ph.d., læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, bl.a. modtaget støtte til at undersøge nærmere over de næste to år.

”Der er en stigende erkendelse af, at udfordringerne forbundet med mental sundhed ikke kan løses alene gennem klinisk behandling eller medicinering, så når vi nu ved, at natureksponering har en gavnlig effekt for sundhed, er det væsentligt at få kortlagt, hvad der virker for hvem og under hvilke forudsætninger, så den enkelte borger eller patient tilbydes den rette sundhedsindsats”, forklarer Nanna Holt Jessen.

Stigende interesse for naturbaserede sundhedsindsatser

Antallet af publicerede forskningsstudier om naturens positive indvirkning på mental sundhed er stigende, men der mangler fortsat et solidt teoretisk grundlag og samlet evidensgrundlag for naturbaserede sundhedsindsatser i både dansk og international kontekst.

”Når det kommer til de naturbaserede sundhedsindsatser, er der behov for at få etableret et evidensbaseret fundament og et fælles fagligt sprog som kan komme beslutningstagere, klinikere og forskere inden for området til gode og der således kan implementeres effektfulde naturbaserede sundhedsindsatser af høj kvalitet i sundhedsvæsenet”, lyder det fra Nanna Holt Jessen.

Flere rammes af psykiske lidelser

I 2021 kunne Sundhedsstyrelsen i en kortlægning af danskernes sundhed konstatere en stigning i antallet af personer med lav mental helbredsscore, hvor mere end 13% af den danske befolkning over 16 år fik udskrevet receptpligtig medicin til behandling af psykiske sygdomme. Af de 13% var under en tredjedel i stand til at passe et arbejde under deres sygdom, så der er et betydeligt potentiale, hvis man via forebyggelse, behandling og rehabilitering i naturen kan reducere langvarige sygefravær.

Miljøvenlig behandlingsform

Udover en reducering i sygefravær er der også en anden potentiel gevinst ved de naturbaserede sundhedsindsatser som behandlingsform, idet klima og miljøpåvirkningen vurderes mindre i sammenligning med traditionel medicinsk behandling.


Nanna Holt Jessen, ph.d., læge og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus, er en del af projektledelsen på et nyt projekt, der beskæftiger sig med, hvordan naturbaserede sundhedsindsatser kan hjælpe mennesker med stress, angst og depression.   

Projektet om naturbaserede sundhedsindsatser er udviklet i samarbejde med 15. Juni Fonden, der støtter forskningen med 4,8 mio. kr. Den øvrige projektledelse består af Dorthe Varning Poulsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Louise Sofia Madsen fra DEFACTUM, og MarselisborgCentret, og Thomas Maribo fra Aarhus Universitet og DEFACTUM.