Tilbagefald af kræft: Hvilken rolle har praktiserende læger?

Frygt for tilbagefald fylder meget hos patienter, som er behandlet for kræft. Det har stor betydning for patienterne, at egen læge henviser rettidigt til udredning. En landsdækkende undersøgelse kortlægger lige nu udredning for tilbagefald af kræft.

Mere end 200.000 danskere er de seneste 10 år blevet behandlet for kræft. Det svarer til 60 per praktiserende læge. For disse patienter skal risikoen for tilbagefald altid indgå i lægens overvejelser. Alligevel er vores viden sparsom om, hvordan udredning for mistanke om tilbagefald håndteres i almen praksis.

Foreløbige resultater viser tydeligt, at almen praksis spiller en central rolle. For hver tredje patient igangsætter egen læge udredning og indleder diagnostikken af tilbagefaldet.

Vejledning om kræftopfølgning

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) udgav i 2019 sin vejledning om kræftopfølgning i almen praksis. Den kliniske mistanke og udredning for tilbagefald var her nøglepunkter. Ikke mindst fordi bekymring for tilbagefald fylder meget for overlevere efter kræft; halvdelen angiver at have moderat til svær frygt for tilbagefald. Almen praksis har overtaget opfølgningen efter prostata-, nyre- og blærekræft, og flere områder kan følge.

Forskning skal skabe klarhed

Almen praksis varetager kontakten til hovedparten af de personer, der er behandlet for alle typer kræft. Det er derfor vigtigt med bedre viden, så almen praksis i højere grad kan udføre sin opgave i opsporing af tilbagefald.

Baseret på udtræk fra Landspatientregisteret har vi identificeret patienter, der har fået tilbagefald af kræft. For 3.000 patienter kontakter vi deres praktiserende læge, som inviteres til at besvare et elektronisk spørgeskema om patientens forløb i almen praksis. Undersøgelsen fortsætter frem til april 2024. Stor tilslutning er essentiel for undersøgelsens gennemslagskraft , og praktiserende læger opfordres derfor til at deltage.

Foreløbige resultater

Indtil nu har 500 praktiserende læger medvirket i undersøgelsen. For en tredjedel af alle patienter med tilbagefald var det almen praksis, der indledte diagnostikken af tilbagefaldet. For lidt over hver fjerde af disse henviste lægen til en kræftpakke. For de øvrige indledte lægen med test og undersøgelser uden for kræftforløbet.

Færre kræftpakker ved tilbagefald

Det er bemærkelsesværdigt, at kræftpakker benyttes halvt så hyppigt ved tilbagefaldsdiagnostik sammenlignet med primær diagnostik. Den praktiserende læge fik mistanke om kræft ved første besøg for 47 % af patienterne. Her henviste lægen halvdelen til kræftpakke.


Artiklen er bragt i Practicus nr. 265 (side 28-29), som blev udgivet i juni 2023.